Možemo uraditi zamišljeno

DEBLOKADA

Kažnjavanje učenice u Doboju nezakonito, 2017. Ustavni sud BiH potvrdio Dan državnosti BiH kao praznik

Nakon šokantne vijesti da je učenici bošnjačke nacionalnosti iz Osnovne škole “Petar Kočić” u Doboju zbog izostanka na nastavi na Dan državnosti BiH smanjeno vladanje, Deblokada donosi argument da ovaj postupak direkorice škole Mevlide Dervišefendić nije zakonski utemeljen.

Ustavni sud BiH je u julu 2017. godine donio je Odluku rješavajući zahtjev 30 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici su tražili ocijenu ustavnost Dana državnosti BiH.

– Utvrđuje se da odredbe čl. 1, 2. i 3. Zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“ broj 9/95) nisu u suprotnosti sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa čl. 1.1, 2.a), b), c), d) i e) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, stoji u Odluci Suda U 22/16.

U Odluci koju o kažnjavanju učenice šestrog razreda škole u povratničkom naselju Sjenina Rijeka, direktorica Dervišefendić je navela “kako je evidentno da pomenuti praznik nije definisan Zakonom, jasno proizilazi da je imenovana svojim odsustvom s nastave 25. 11. 2020. godine izvršila lakšu povredu dužnosti učenika, te joj je na osnovu toga izrečena vaspitno-disciplinska mjera odjeljenskog starješine”. Direktorica je ovako sebi dala za pravo da tumači zakone a da pri tome ne konsultuje pa čak i ospori onaj najviši, a to je Ustav BiH. Tragom Odluke Ustavnog suda BiH o zakonitosti proglašenja 25. novembra praznikom, mogu se izvesti zaključci da je djevojčica imala pravo odsustvovati sa nastave tog dana te je protuzakonit postupak njenog kažnjavanja zbog odsustva sa nastave 25. novembra . Iz ovog se slučaja može izvući pouka za pravno djelovanje u svim sličnim slučajevima.

DEBLOKADA.COM

Rajko Vasić nije ništa manje intelektualac od Envera Kazaza