Možemo uraditi zamišljeno

DEBLOKADA

VIŠE DILEMA NEGO OKO BOJE HALJINE! Da li je ova slika ružna, tužna…?

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija na kojoj su kolica za osobe sa invaliditetom, odnosno poteškoćama u kretanju koja se nalazi ispred jedne od brojnih kladionica u Sarajevu.

Očigledno je da se osoba iz kolica nalazi u potrazi za sretnim dobitkom.

Specifičnost fotografije je što se mnogostruko tumači. Neki će reći da je tužna jer je osoba sa invaliditetom prisiljena materijalnu sigurnost tražiti na ovakav, nesiguran način.  Drugi će ustvrditi da je scena ružna jer ova osoba dio svoje invalidnine polaže na ono što je sigurni gubitak za nju, a dobitak za prebogate priređivače igara ne sreću. Treći će primijetiti da takvi bogataši, a uz nebrigu državnih kontrolora, nisu obezbijedili adekvatan pristup osobama u kolicima. Četvrti će se, pak, referirati na treće i reći da je bolje što je teže prići bezdanu za novac igrača.

DEBLOKADA.COM