Akademik Muris Čičić novi predsjednik Akademija nauka i umjetnosti BiH

Na danas održanoj sjednici izborne Skupštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izvršen je izbor članova Predsjedništva ANUBiH.

Izabrani su predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar i po jedan član Predsjedništva iz svakog od šest odjeljenja. Na istoj sjednici potvrđeni su i sekretari odjeljenja, ranije izabrani na sjednicama odjeljenja.

Novoizabrani predsjednik ANUBiH je akademik Muris Čičić, a potpredsjednici su akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić i akademik Mirko Pejanović.

Generalni sekretar ANUBiH je akademik Asif Šabanović.

Član Predsjedništva iz Odjeljenja društvenih nauka je akademik Miloš Trifković, članica Predsjedništva iz Odjeljenja humanističkih nauka akademkinja Marina Katnić-Bakaršić, iz Odjeljenja medicinskih nauka akademik Husref Tahirović, iz Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka akademkinja Mirjana Vuković, iz Odjeljenja tehničkih nauka akademkinja Branislava Peruničić i iz Odjeljenja umjetnosti akademik Petar Perica Vidić.

Sekretari odjeljenja su akademici Miodrag Simović, Esad Duraković, Muhidin Hamadžić, Dejan Milošević, Enver Mandžić i Radivoje Mandić.

Članovi Predsjedništva ANUBiH izabrani su za mandatni period od 2021. do 2023. godina, navodi se u saopštenju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

0