Možemo uraditi zamišljeno

VIJESTI

ZAŠTITA PRIVATNOSTI DJECE! Novi pravilnik za predškolske ustanove u RS

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo je novi pravilnik kojim se propisuju prostorni, materijalni i drugi standardi i normativi za osnivanje i rad predškolskih ustanova i igraonica, a odnose se na primjenu programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i na bezbjednost boravka djece i odraslih.

Načelnica Odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović rekla je Srni da su novim Pravilnikom uvedene novine kao što su definisanje korištenja video-nadzora i upotrebe fotografija sa djecom iz predškolske ustanove, vodeći računa o pravu djeteta na zaštitu privatnosti i kako bi mališani bili zaštićeni od eventualnih zloupotreba, posebno na društvenim mrežama.

“Prema ovim odredbama, video-materijali i fotografije nastali tokom sprovođenja programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, na osnovu kojih se može utvrditi identitet djeteta koje pohađa ustanovu, mogu se koristiti radi promocije ustanove, putem sredstava masovne komunikacije, računarskog sistema ili mreže ili na javnom skupu samo ako ustanova ima pisanu saglasnost roditelja ili staratelja”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da su Pravilnikom o standardima i normativima za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja definisani i uslovi za rad i opremanje igraonica, imajući u vidu da su obavezne da ispunjavaju uslove za rad u skladu sa standardima i normativima za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

“Odredbama ovog pravilnika detaljnije su definisani parametri o dozvoljenom nivou teških metala, buke, mikroklime u objektu, bioloških i hemijskih štetnosti, održavanje klima uređaja, te odredbe koje se odnose na bezbjednost djece i odraslih u objektima ustanove”, kaže Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je Pravilnikom propisan optimalan kapacitet objekta ustanove, kao i organizacione jedinice ustanove, obavezan osnovni paket materijala za igru i rano učenje za vaspitnu grupu, dizajn, konstrukcija i položaj objekta, te oprema u objektu, kuhinji i drugim prostorijama ustanove.