Možemo uraditi zamišljeno

VIJESTI

MUPKS: Uspješno okončano osiguranje javnih skupova tokom vikenda

Tokom vikenda 7. i 8. septembra, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uspješno su planirali i realizovali osiguranje javnih skupova održanih u organizaciji Udruženja građana “Svjetlo”, kao i Udruženja građana “Inicijativa Iskorak”.

Takođe, Uprava policije je, u saradnji i uz pomoć drugih policijskih i sigurnosnih agencija (Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH, Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH, Federalnom upravom policije te kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova: Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Bosanskopodrinjskog kantona), uspješno planirala i realizovala osiguranje javnog skupa pod nazivom “Ima izać’ – Prva BH Povorka ponosa”, koja je izazvala veliki interes i pažnju javnosti te je sa sigurnosnog aspekta bila jedan od izuzetno zahtjevnih javnih skupova visokog rizika, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sarajevskog kantona.

Građanima i posjetiocima glavnog grada Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo to ministarstvo zahvaljuje za razumijevanje i podršku u provođenju aktivnosti koje je realizovala Uprava policije uz pomoć i saradnju s partnerskim policijsko-sigurnosnim agencijama.

Policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zahvaljuje navedenim agencijama i njihovim predstavnicima zbog profesionalne podrške prilikom vršenja poslova i zadataka, uz čestitke svim policijskim službenicima i uposlenicima koji su učestvovali u provođenju planiranih aktivnosti. Poziva predstavnike svih policijsko-sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini da nastave uspješnu i aktivnu saradnju i tokom narednog perioda s ciljem stvaranja što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta za sve građane i posjetioce u BiH.