Ružnić: Apel USK-a i jeste da problem Vučjaka riješe nadležni s državnog nivoa

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić uputio je danas saopćenje u kojem reagira na apel premijera Federacije BiH Fadila Novalića da Vlada USK dio od četiri miliona KM doznačenih od Vlade FBiH hitno učini operativnim i uplati na račun Grada Bihaća i da taj bude u mogućnosti da barem ublaži stanje na Vučjaku dok ovaj problem ne riješe nadležni sa državnog nivoa.

Ružnić u saopćenju za javnost navodi da je kantonalna vlada “zatečena apelom” te dodaje da se radi o sredstvima s pozicije Tekući grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine, gdje su sredstva u iznosu od četiri miliona KM finansijske pomoći Unsko-sanskom kantonu utvrđena za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti u USK-u, na osnovu Zaključka Parlamenta FBiH.

-Vlada FBiH pri utvrđivanju kriterija raspodjele ovih grant sredstava nije dodijelila sredstva Gradu Bihaću nego strogo namijenila sredstva za ustavne nadležnosti Kantona – oblasti zdravstva i sigurnosti – navodi Ružnić.

Kako se grantovi koji nisu planirani u budžetu, a ostvare se u toku godine, pojašnjava dalje Ružnić, namjenski usmjeravaju odlukom Vlade, ministri unutrašnjih poslova i zdravstva, kao predstavnici resora koji su aktuelni nositelji tereta migrantske krize, predložili su, a Vlada USK-a prihvatila, raspored sredstava u iznosu od 2,5 miliona za oblast zdravstva te 1,5 milion za poboljšanje humanitarno-sigurnosne situacije, uz zaduženje Ministarstva finansija da prije utroška sredstava, pribavi saglasnost Federalnog ministarstva finansija na Plan utroška utvrđen navedenom odlukom.

Ružnić dodaje također da je Vlada USK-a iz vlastitih sredstava pomogla Gradu Bihaću nizom projekata, uključujući i finansijska sredstva za namjenu osiguranja uvjeta za stavljanje u funkciju kampa Vučjak.

Premijera USK-a raduje, kako ističe, najava premijera Novalića da će problem Vučjaka riješiti nadležni s državnog nivoa.

-To i jest apel i zahtjev USK-a unazad godinu dana i zbog čega termin za razgovor sa premijerom Federacije BiH o rješavanju migrantske krize na ovom području čekamo od 22. marta ove godine. Stojim na raspolaganju uvaženom premijeru Novaliću da mu objasnim situaciju na području Unsko-sanskog kantona, problemima s kojima se nosimo ovdje, u federalnoj jedinici broj 1, te da ga lično provedem kroz migrantske kampove u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši i objasnim način kako da se efikasno počne upravljati migrantskom krizom – navodi Ružnić.

Najavljuje da je naredni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK-a zakazan za ponedjeljak u Bihaću, “što bi bila savršena prilika da federalni premijer i Federalni štab za migracije (u koji nije uključen nijedan predstavnik iz Unsko-sanskog kantona te vjerojatno zato i nema realne informacije o stvarnom stanju) upoznaju se sa stanjem na terenu i konačno uzmu aktivno učešće u rješavanju ovog problema”, navedeno je u saopćenju premijera USK-a Mustafe Ružnića.

 

1+