U Križančevom selu nije bio masakr nad Hrvatima, već legitimna pobjeda ARBiH

Sa ciljem pritiska na agresorske formacije HVO-a u BiH, kako bi se primorali na potpisivanje mira, te tako rasteretili jedinu vojnu odbrambeno/oslobodilačku formaciju 90-ih u BiH- Armiju RBIH, na položaje HVO-a oko Viteza su vršena stalna, ograničena ofanzivna borbena dejstva, piše portal Istinavitez. Jedno od takvih aktivnih borbenih dejstava se desilo i 22. decembra ’93. godine kada su jedinice u sastavu Armije RBiH, 325. bbr, 2. samostalnog bataljona iz Zenice, specijalne jedinice “Delta”, 27. bbr i drugih jedinica u širom rejonu ratišta oko Viteza.

U ranim jutarnjim satima u pravcu Dubravica – Donja Dubravica – “Gačićki put” specijalci pomenutih jedinica su ušli u zaleđinu bojovnicima HVO-a, na položajima iznad Križančeva sela i D. Dubravice. Nanesena je velika šteta agresorskoj formaciji HVO-a Vitez u ljudstvu, od koje se nisu oporavili do kraja sukoba i smatra se u tadašnjim vojnim i političkim krugovima da je upravo ta uspješno izvedena akcija Armije RBiH definitivno ubrzala i uveliko doprinjela završetku rata između Bošnjaka i Hrvata u BiH, što je i potvrđeno potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma i okončanju rat. Tada je stradalo 74 bojovnika, nažalost u zoni borbenih dejstava stradalo je i nekoliko civila koji su se tu našli, što se smatra u vojničkim žargonima “kolatelarna šteta”.

Tvrdnje Hrvatskih političara i vojnih vlasti, te raznih medija da su u Križančevom selu jedinice Armije RBiH poubijali sve same civile su nedvosmisleno lažne, netačne i tendeciozne, što su utvrdile i snage UN-a na čelu sa pukovnikom Peter Gage Williams jer su tijela većeg broja poginulih bojovnika izvučena na slobodnu BH-a teritoriju i predstavnici Unprofora su utvrdili a i u svojim dokumentima objavili da su u pitanju bojovnici HVO-a i da je akcija Armije RBiH na ovom djelu Viteza čista vojnička pobjeda. Križančevvo selo se želi nametnuti kao zločin, kako bi se stvorio vještački balans zbog zločina nad Bošnjacima u Ahmićima, jedan je od zaključaka vinovnika događanja u srednjoj Bosni.

A evo šta je u Hagu, u vezi s navodnim “zločinima” u Križančevom selu, svjedočio pukovnik Peter Gage Williams, komandant britanskog bataljona u srednjoj Bosni: “Križančevo Selo. Rekli ste da je došlo do istrage o navodnom masakru po optužbama od strane Hrvatske strane koja je tvrdilia da se desio masakr nad Hrvatima. Kakav je vaš zaključak o masakru?

Peter Gage Williams: Izvršena je detaljna istraga na mjestu gdje su sahranjena 27 tijela onih koji su navodno ubijeni. Ekshumirali smo devet tijela u prisustvu BBC-a. Po našem ograničenom saznanju, svi su bili vojnog uzrasta i umrli su na ekstremno traumatičan način, koji smo ocijenili kao smrt u borbi. Zatim smo intervjuisali trojicu muškaraca koji su bili zarobljeni i u pritvoru u Zenici, te smo na kraju predstavili izvještaj, ne samo UN-u, već i hrvatskim vojnim vlastima u viteškoj enklavi. Da li je vaša istraga podržala navode Hrvata o masakru?

Peter Gage Williams: Zaključci istrage su sugerisali da tamo nije bilo dokaza koji podržavaju teoriju o masakru. Dokazi ukazuju na taktički uspjeh (snaga ARBiH) koji je doveo do znatnog gubitka života (HVO-ovih bojovnika).

NIJE SE SAMO SARAJEVO BRANILO PJESMOM: “Herceg-Bosne neće biti dok je Starog Viteza”