Možemo uraditi zamišljeno

SUŽIVOT

Sedam pripadnika VRS-a optuženo za strijeljanje 65 Bošnjaka nakon pada Srebrenice

Tužioci iz Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigli su optužnicu protiv sedam osoba kojom ih tereti za krivično djelo genocid. 

Optužnicom su obuhvaćeni:

Vujović Ratko, zv. “Rara”, rođen 1967. godine u Bileći. Vlačić Ljubomir, zv. “Buba”, rođen 1957. godine u Šekovićima. Pepić Vitomir, zv. “Vito”, rođen 1953. godine u Kladnju. Ognjenović Milovan, rođen 1952. godine u Šekovićima. Višković Goran, zv. “Vjetar”, rođen 1954. godine u Vlasenici. Dupljanin Željko, zv. “Krnjo”, rođen 1975. godine u Han Pijesku i Golijanin Vlastimir, rođen 1974. godine u Han Pijesku.

Optuženi se terete da su kao komandanti i pripadnici Vojne policije Drinskog korpusa Birčanske brigade i 10. diverzanskog odreda pri Glavnom štabu VRS-a, na području općina Šekovići i Vlasenica, u periodu od 15. jula do 23. jula 1995. godine, učestvovali u zarobljavanju muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti koji su nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrenica pokušavali preći na teritoriju pod kontrolom ARBiH.

Učestvovali su u njihovom zatvaranju u zatvoru Sušica i drugim objektima, kao i vezivanju i transportu na tri lokacije gdje je počinjeno strijeljanje i ubistvo, te su tijela i posmrtni ostaci zasipani eksplozivnim napravama ili pomoću mehanizacije uklanjani i ukopavani.

Na navedeni način izvršena su strijeljanja i ubistva 20 žrtava na lokalitetu jame Pola (Hašimova rupa), na lokalitetu Bišina-dolina Krajevi 39 žrtava, kao i na lokalitetu Jarovlje-Piskavica, ukupno šest žrtava među kojima i jedna žena. Tijela žrtava su pronađena, ekshumirana i identifikovana nakon rata tako da je poznat identitet svih 65 osoba ubijenih na ove tri lokacije.

– Optuženi se trerete da su svjesno pružili pomoć pripadnicima udruženog zločinačkog poduhvata u počinjenju genocida nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrenica, čime su počinili krivično djelo genocida iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Navode optužnice tužilaštvo će dokazivati pozivanjem oko 130 svjedoka, među kojima 10 svjedoka uz mjere zaštite, nalazima i mišljenjima 14 vještaka, među kojima su i međunarodni eksperti, kao i prilaganjem više stotina materijalnih dokaza.

Optužnica u ovom predmetu realizovana je uz komunikaciju i saradnju sa Tužilaštvom pri MRMKS-u. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.