Možemo uraditi zamišljeno

DEBLOKADA

NASLIJEĐE PARADE! Počelo je kažnjavanje zagovornika prirodne porodice?

Stručnjaci za LGBT ideologiju smatraju da ona ima pet etapa u svom progresu. Najprije njeni pripadnici i zagovornici u društvu stvore visok stepen toleranacije prema njima. To je pravo da budu ostavljeni na miru. Zatim se izbore za ravnopravnost, ali u smislu da se smatra da nema nikakvih razlika u biološkim mogućnostima istospolnih parova i onih normalnih, prirodnih. Onda slijedi treći korak: promocija vrijednosti ove ideologije. Iza njega dolazi do nametanja prinudnog učešće cijelog društva u promociji i zagovaranju LGBT vrijednosti. Na kraju se dođe do stadija kada budu kažnjeni svi koji se ne slažu sa ovom ideologijom.

Očigledno je da je u gradovima sa bošnjačkom većinom završeno sa prvom etapom, te da se već skoro sve ostale paralelno počinju odvijati. Pripadnike i pobornike ove ideologije niko ne šikanira, niti su im ljudska prava više narušena nego ostalim građanima. Možda ih i imaju više nego neke druge manjine, što je posebna i inspirativna tema za izlaganje. Nesumnjivo da već nastupaju druga i treća etapa kada će se ova grupa i njihovi brojni pomagači pokušati domoći prava zanemarujući prirodne barijere i nedostatke koje kao takvi imaju, odnosno kada se promovira ovo životno opredjeljenje.

Da li je discipliniranje protivnika, što je peta brzina LGBT pokreta, već počela ako se zna da je policija privodila Muju Aganovića, predsjednika Saveza RVI i paraplegičara FBiH? On je na skupu podrške tradicionalnoj porodici imao zapažen govor u kojem je kritikovao Paradu ponosa i njenog promotora, američkog ambasadora u BiH. Tu je i kažnjavanje Saudina Sivre, predsjednika sarajevskog ogranka Samostalnog sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH jer je u ime ove organizacije podržao tradicionalnu porodicu i kritikovao ono što stoji nasuprot nje. Kao i svugdje u svijetu, to se radi preko poluga i na različite načine. Aganović je dobio poziv od sarajevske policije koja je restruktuirana dolaskom nove vlasti, a Sivru kažnjavaju mediji povezani sa LGBT pokretom.

Obratimo pažnju na Sivrin stav:

“Raduje nas da se na miran i transparentan način promovira vrijednost porodice kao glavnog stuba društva. U današnje vrijeme, kada su na ovim podnebljima zbog političke nestabilnosti i uslova života narušeni svi principi porodice, nema sumnje da je neophodno učiniti sve kako bi se ukazalo na tradicionalne vrijednosti porodice i na taj način svakog građanina podsjetiti i dati mu mogućnost da bira između onoga što je vrijednost i onoga ko misli drugačije.“

Onda je pokrenuta online peticija. Već su počela uveličavanja i pretjerivanja.

“Zbog svojih homofobnih ispada praćenih vjerskom netrpeljivošću, mi, roditelji čija djeca trenutno pohađaju osnovnu školu u Sarajevu, mi, koji ne dijelimo primitivne, da ne kažem fašističke stavove Saudina Sivre, mi, koji svoju djecu vaspitavamo da sve ljude cijene i poštuju podjednako, tražimo da se na njegovo mjesto postavi osoba visokih moralnih načela, koja neće širiti mržnju i netrpeljivost prema neistomišljenicima i nezaštićenim manjinama nego imati civilizovane, otvorene, evropske poglede prema svim manjinama bez obzira na vjersku ili seksualnu opredjeljenost.”

Kako je Aganović u invalidskim kolicima sigurnosni problem, tako je Sivro primitivac i fašista. Kažnjavanje kroz ljepljenje teških i neutemeljenih etiketa je očigledno. Da je riječ o sinkroniziranom djelovanja, pokazuje i tekst na portalu Školegijum. Suštinska im je kritika vođi Sindikata zbog eventualnih proceduralnih nedostataka. Traže od Sivre uvjerenje da je proveo referendum unutar Sindikata kako bi imao legitimitet za promovisanje vrijednosti prirodne porodice. Bitno je kažnjavati, a manje šta će se uzeti kao opravdanje za to. Ova teza kojom negiraju legitimnosti Sivrinog istupa pogotovo je oboriva upravo na Školegiju jer bi oni mogli biti pitani u čije ime plasiraju stavove kojom LGBT ideologiju vide u školskim programima u Sarajevu, te šta im znači ono da djeluju „u okviru šire kampanje“ a šta kažu kada govore o sebi. Čije i kakve kampanje, ko je plaća, da li nam je potrebna?

Posebno je za protivnike antiheteroseksualnosti (kao mjere svijeta) opasno kada neke osobe imaju ili mogu imati utjecaj na veći dio javnosti i na bitne grupe. Kako im je Aganović bitan jer je na čelu RVI i paraplegičara, a zbog svoje junačke biografije i može djelovati i na veliki broj veterana odbrane, tako je i Sivro opasan zbog brojne i bitne grupe radnika u osnovnim školama. Još je više njihov predstavnik značajan ako se zna da su nastavni planovi i programi u školama jedan od najbitnijih ciljeva LGBT ideologije. Evo i dokaza:

„Zbog toga bi ga članstvo, ne ulazeći u etičke rasprave, moralo pozvati na odgovornost, a ukoliko se on ne izvini, ne prizna grešku i ne prihvati sankcije, na istupanje iz kompromitovanog Sindikata i prelazak u drugi ili osnivanje novog.“ Ovo piše u tekstu Školegijuma gdje Sivru označavaju kao prepreku koju treba ili ukloniti ili ga “preskočiti” kroz jačanje alternativnog okupljališta prosvjetnih radnika.

Na kraju Školegijum čak vrijeđa sindikalistu tvrdeći da je glup. Otvoreno i pokazuju šta žele uvesti u škole.

„Ako se to ne desi, možemo zaključiti da među prosvjetarima postoji prećutna saglasnost o tome da se u obrazovanje ne trebaju uvoditi sumnjive seksualne orijentacije, ali i da sindikat mogu voditi osobe nesumnjive kognitivne dezorijentacije.“

Možda se nekome čini da su zahtjevi spomenutog portala samostalni i odvojeni od neke šire fronte, ali, kako sami za sebe kažu, oni djeluju „u okviru šire kampanje“ koja, opet sami potvrđuju, cilja na oprirodnjavanje pa čak i nametanje „sumnjive seksualne orijentacije“ u osnovne škole.

Policijska privođenja, online peticije, pa i znakovit agresivan sponzorirani tekst na društvenim mrežama iz redakcije Školegijuma, jasni su znaci pete faze djelovanja antiheteroseksualnog globalnog pokreta i u gradovima sa bošnjačkom većinom. Kažnjavanje.

DEBLOKADA.COM

Tekst je nastao u okviru projekta “Pravo na mišljenje – pravo za sve”.