Možemo uraditi zamišljeno

REGISTAR

“Moja adresa: Srebrenica“: Uvrstiti posebno poglavlje koje će regulisati izbore u Srebrenici

Inicijativa “Moja adresa: Srebrenica“ Interresornoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputila je inicijativu u vezi sa izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu Agency (AA).

Inicijativa “Moja adresa: Srebrenica” inicira da Interresorna radna grupa razmotri dopunu i izmjenu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i to na način da se uvrsti posebno poglavlje koje će regulisati izbore u opštini Srebrenica, a što uključuje i izmjenu Statuta opštine Srebrenica.

Prijedlogom se traži da u sastav Skupštine opštine Srebrenica ulazi dvadeset tri (23) odbornika, od kojih jedan (1) odbornik predstavlja ostale.

“Odbornici se biraju u osnovnoj izbornoj jedinici Srebrenica. Osnovna izborna jedinica Srebrenica u smislu stava (2) ovog člana obuhvata cijelo područje opštine Srebrenica definisano u članu 3. Statuta opštine Srebrenica. Nijedan od konstitutivnih naroda, ne može imati više od 11 svojih predstavnika u Skupštini opštine Srebrenica”, stoji u prijedlogu.

U inicijativi se predlaže i da Opština Srebrenica ima jednu izbornu komisiju uspostavljenu u skladu sa odredbama Izbornog zakona u dijelu u kojem se ovaj Zakon odnosi na opštinske izborne komisije.

Nadalje predlaže se da Skupština opštine Srebrenica bira načelnika i zamjenika načelnika opštine koji ne mogu biti iz reda istog naroda.

“Prijedlog kandidata za načelnika i zamjenika načelnika predlažu klubovi odbornika iz reda Bošnjaka i Srba u Skupštini opštine Srebrenica. Načelnik opštine i zamjenik načelnika se biraju većinom glasova u koju mora biti uključena najmanje 1/3 glasova iz svakog kluba (Bošnjaka i Srba). Načelnik opštine obavlja svoje dužnosti za vrijeme mandata Skupštine koja ga je izabrala i ostaje na funkciji do izbora novog načelnika.
Načelnik opštine može biti ponovno izabran, a najviše dva puta”, stoji u prijedlogu.

Također, predlaže se da reguliše i da Skupština opštine Srebrenica bira predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine koji ne mogu biti iz reda istog naroda.

“Postupak izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica je isti kao i izbor načelnika i zamjenika načelnika opštine Srebrenica”, prijedlog je Inicijative “Moja adresa: Srebrenica“.

Kako se navodi, definisalo bi se i da predsjednik Skupštine opštine i načelnik opštine ne mogu biti iz reda istog naroda, kao i da potpredsjednik Skupštine i zamjenik načelnika ne mogu biti iz reda istog naroda.

Predlaže se utvrđivanje i opoziva načelnika opštine, zamjenika načelnika, predsjednika Skupštine i potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica koji bi se vršio na isti način kao i njihov izbor.

Prijedlog je i da sve odluke Skupština opštine Srebrenica donosi većinom glasova u koju mora biti uključeno najmanje 1/3 glasova iz svakog kluba (Bošnjaka i Srba).

Kao razloge za donošenje izmjena Izbornog zakona BiH Inicijativa “Moja adresa: Srebrenica“ daje obrazloženje.

“Uzimajući u obzir činjenicu da je izvršen genocid nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica u julu 1995. godine što je i dokazano presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Suda BiH i ostalih sudova, svjesni teškog stanja povratnika i preživjelih žrtava genocida i njihovih porodica koji žive na području opštine Srebrenica, te imajući u vidu da je bošnjačko stanovništvo skoro potpuno biološki i politički eliminirano iz područja u kojem je počinjen genocid, a što se ogleda u svakodnevnom otežavanju kulturnog, duhovnog i ekonomskog razvoja, uz konstantan pritisak i diskriminaciju u svim sferama života u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, što je u gruboj suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima i integracijskim procesima kojima teži država Bosna i Hercegovina”, naglašavaju iz Inicijative.

Navode da se prijedlog zakona zasniva na principima ustavnosti, zakonitosti i apsolutne nediskriminacije kojim se garantuje ravnopravnost svih građana Srebrenice, te se napominje da za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.