Možemo uraditi zamišljeno

REGISTAR

Prije 23 godine poginuo je heroj Hercegovine, general Arif Pašalić

Arif Pašalić (31. august 1943. g. – 26. april 1998. g.) je bio general Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Pašalić je poznat kao ratni komadant 4. korpusa Armije BiH.

Arif Pašalić je rođen u mjestu Janjići kod Zenice od oca Rasima i majke Dulbe. Bio je bivši aktivni oficir Jugoslovenske narodne armije. Završio je Vojnu podoficirsku školu, a zatim vojnu akademiju u Zadru, te je poslije kratkog službovanja u Zagrebu postavljen na dužnost komandira baterije u 200. divizionu u Bihaću gdje je napredovao do čina majora i funkcije operativnonastavnog oficira 200. vazduhoplovne baze u Bihaću. Nakon toga premješten je u garnizon Mostar u 171. vazduhoplovnu bazu gdje je napredovao do čina potpukovnika i funkcije načelnika štaba 171. vazduhoplovne baze. Komandno-štabnu akademiju završava u Beogradu. U JNA je važio kao jedan od perspektivnih oficira, a imajući u vidu da je završio i školu Narodne odbrane važio je za jednog od obrazovanijih oficira u JNA. Visoku školu završio je 1967. g., a 1979. g. dvogodišnju školu za komandni kadar u Beogradu. JNA ga postavlja po cijeloj bivšoj Jugoslaviji od Niša preko Vranja do Skoplja, Zagreba i mnogih mjesta u BiH. Arif Pašalić je napustio JNA u martu 1992. g. u činu potpukovnika, piše Historija.

U aprilu 1992. godine Arif Pašalić dolazi u Mostar gdje se stavlja na raspolaganje lokalne Teritorijalne odbrane. Odmah se uključuje u borbe protiv srpskog agresora. 1992. g. formira Samostalni bataljon odbrane Mostara. 17. novembra 1992. godine formira 4. Korpus Armije BiH i postaje njegov prvi komandant. U toj funkciji ostaje sve do novembra 1993. godine. Postaje general u Armiji Republike Bosne i Hercegovine.

Oko 21:00 sat, 26. aprila 1998. godine, Arif Pašalić je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu M-17 Mostar – Sarajevo, u naselju Drežnica. Trostruki udes se desio kada je general Pašalić iz Mostara putovao prema Sarajevu sa suprugom. U sudaru su učestvovali Pašalićev džip, putničko auto i kamion. U ovom udesu bitno je spomenuti da su bili i očevici udesa, te da mu je supruga Hafiza preživjela udes i ona se nalazila u kobnom automobilu Opel Frontera.

Arif Pašalić je ukopan 30. aprila 1998. g. na mezarju Šehitluci u Mostaru.

– Bio je čovjek patriota, oficir i džentlmen, komandant, general, ali i državnik. Svi mi koji smo s njim sarađivali možemo reći da je bio državnik, s obzirom na to u kakvim je uvjetima komandovao Četvrtim korpusom, kada su namjere velikodržavnih projekata na ovim prostorima bile razgraditi državu BiH. Upravo, zahvaljujući njegovom znanju, iskustvu, patriotskom i pravilnom odnosu prema državi i Vrhovnoj komandi, uspio je organizirati Četvrti korpus, biti na čelu tog tima i osigurati da država BiH, odnsono Republika BiH opstane na ovim prostorima Mostara i Hercegovine – rekao je ratnih komandanat, Pašalićev saborac Šerif Špago na 21. goidšnjicu Arifove pogibije.

DEBLOKADA.COM