Možemo uraditi zamišljeno

KNOCK OUT

KRITIČARI NE ZNAJU ČITATI? Novalić pojasnio pojedinosti poreza na nasljedstvo

Premjer Federacije Fadil Novalić dao je objašnjenja na određena predložena zakonska rješenja. Ako se sagledau kritike koje su se slijevale na njegov račun, može se reći da njihovi autori nisu bili dovoljno upućeni ni u važeće zakone, niti su znali za njihovo postojanje. Novalić im je dao precizna objašnjenja. Prenosimo njegovu obavijest bez izmjena naglašenih pojmova:

Porez na poklon i nasljedstvo je već decenijama regulisan KANTONALNIM zakonima. Prijedlog federalnog zakona upravo predviđa da se federalni porez na poklon i nasljedstvo NE PLAĆA onda kada se plaća kantonalni porez ili kada kantonalni zakon oslobađa plaćanja poreza na poklon i nasljedstvo.
Porez na nasljedstvo i poklon će se i dalje plaćati isključivo po zakonu kantona, a čak i ako postoji poresko oslobođenje po propisu kantona, porez se NEĆE PLAĆATI po zakonu Federacije BiH.
Svi kantoni na određeni način propisuju obavezu poreza na poklon i nasljedstvo, kao i poreska oslobađanja. Najčešće su u kantonima najbliži srodnici (prvi nasljedni red, često i šire) OSLOBOĐENI POREZA NA NASLJEDSTVO I POKLON, pa tako na primjer, ako osoba u Ključu nasljeđuje ili dobija na poklon kuću od svojih roditelja, ona neće platiti ni kantonalni porez, a ni federalni porez.
Međutim, ako bilo gdje u Federaciji BiH primate na poklon ili nasljedstvo nekretninu od osobe s kojom niste ni u kakvom srodstvu, zbog čega budete morali platiti kantonalni porez, opet nećete platiti federalni porez.
Razlog zbog kojeg se porez na nasljedstvo i poklon uopće pominju u prijedlogu Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH je isključivo tehničke prirode, jer nasljedstvo i poklon predstavljaju dohodak i stoga je bilo potrebno precizno propisati da se na takav dohodak ne plaća federalni porez, objasnio je Novalić.