Možemo uraditi zamišljeno

DEBLOKADA

KAO NJEGOŠ! Stevanović prijeti Bošnjacima citatom iz zloglasnog Gorskog vijenca

“Kome zakon leži u topuzi, tragovi mu smrde nečovječstvom.”

Ovo je citat iz zloglasnog Gorskog vijenca Petra Petrovića Njegoša. Stih je bio upućen Osmanlijama kao upozorenje.

Zanimljivo je, ali nimalo iznenađujuće da je ove riječi uputio Dragan Stevanović, srpski radikal koji je kadar SDP-a, uoči sjednice Gradskog vijeća Sarajeva na kojoj se glasalo o tekstu na spomeniku Cacinim žrtvama na Kazanima.

Neizbježno je tumačenje ovog citata kao zlonamjerno povezivanje Bošnjaka sa Osmanlijama, ali uz velikosrpsko poimanje ovih drugih kao ultimativnih zulumćara i neljudi.

Treba znati da je Stevanović već upućivao prijetnje Bošnjacima. U kontekstu Trojkinog neuspjeha da osigura izbor Bogića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva, rekao je da Bošnjacima prijeti geto u vlastitoj zemlji.

Ako se zna da je Gorski vijenac priručnik za antiislamizam na Balkanu, jasno je da je Stevanovićevo citiranje ovog djela nosi zlokobnost.

DEBLOKADA.COM