Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Intenzivirani radovi na izgradnji tunela Hranjen , urađeno 43 posto posla

Radovi na izgradnji tunela Hranjen, kao dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, napreduje planiranom dinamikom, uprkos otežanim uslovima za rad.

Glavni nadzorni inžinjer za iskop i primarnu podgradnju tunela Hranjen Ivan Mlakić Vuković napominje da mehanizacija na gradilištu intenzivno radi na probijanju glavne i sporedne tunelske cijevi.

-Na tunelu Hranjen, s južne strane glavne tunelske cijevi u kojoj se izvode radovi primarne podgradnje, trenutno je iskopano negdje oko 1.600 metara, ukupno oko 2,4 km glavne cijevi i 2,3 km servisne, što je oko 43 posto te faze radova – pojašnjava Mlakić Vuković.

Radovi na realizaciji najvažnijeg infrastrukturnog projekta za BPK Goražde intenzivirani su nakon što je potpisan ugovor o nastavku radova vrijedan 39.339.000 KM koje je Vlada FBiH obezbijedila u okviru Programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima -Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”.

Javno preduzeće Autoceste FBiH krajem jula 2022. godine sa izvođačem firmom “Euro – Asfalt“ d.o.o Sarajevo potpisalo je ugovor za nastavak izgradnje tunela Hranjen, kojim je definisan nastavak iskopa i ugradnja primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi u dužini od oko 400 metara te ugradnja hidroizolacije, bočnih tunelskih drenaža, sekundarne (finalne) tunelske obloge u glavnoj tunelskoj cijevi u dužini od oko 1.150 metara, kao i izrada drenažnog kanala u dužini od 250 m kojim će se podzemne vode izvesti van tunela.

Ugovorom su definisani radovi na iskopu i ugradnji primarne podgrade sa južne strane iz pravca Goražda, dok se sa sjeverne strane, iz pravca Prače, radi fina obloga tunela odnosno zadnja faza.

-Novi ugovor podrazumijeva iskop i primarnu podgradu, znači prvu fazu radova s ove južne strane, sa sjeverne strane su u toku radovi druge faze, to su temelji i završna obloga tunela, ti isti radovi se očekuju uskoro da počnu s ove strane. Intenzitet radova je takav da je napredak u skladu s materijalom, negdje od 60 do 70 metara u glavnoj cijevi u mjesec dana, zavisno od kategorije materijala. Trenutno je četvrta kategorija i ta nas kategorija prati kroz cijeli tunelski iskop s ove strane, četvrta s povremenom petom, a to su dvije najlošije kategorije u geološkom smislu i najteže za podgrađivati i najteže u finansijskom smislu – pojašnjava Vuković.

U nepovoljnim geološkim uslovima radnici rade u dvije smjene, puna 24 sata. U dijelu gdje se vrši iskop u servisnoj cijevi,  temperatura raste i do 35 stepeni a, po riječima Vukovića, zna rasti i do 70 stepeni što otežava radove.

– Zbog nepovoljnog tla trenutno se na dan iskopa tri do četiri metra i jedne i druge cijevi, što je realno za očekivati. Trenutno je manje potrebe za miniranjem jer kvalitet iskopa ne dozvoljava tu metodu što primorava radnike na mašinski iskop. Radi se neprestano i to je uobičajena praksa za tunelogradnju jer je smisao iskop i što prije zatvaranje primarne podgrade, nema vremena za puštanje materijala da se relaksira – precizirao je on.

Glavni inžinjer naglašava da tokom radova nema problema s podzemnim vodama.

Vlada FBiH za ovu godinu osigurala je još 50 miliona KM za izgradnju brze ceste Prača – Goražde u dužini od 18, 4 km te se u skladu sa odobrenim sredstvima ugovara i obim poslova.

U JP Autoceste FBiH takođe intenzivno rade na zatvaranju cijele finansijske konstrukcije za tunel Hranjen i brzu cestu. Pri kraju su pregovori za obezbjeđenje svih neophodnih sredstava za dovršetak tunela i izgradnju pristupnih cesta i kompletne infrastrukture, čijom izgradnjom će tunel biti potpuno funkcionalan i pušten u promet.