DŽEMAT KULA ODGOVARA! Uporište za poruke sa naših bilborda nalazimo u Kur'anu i sunnetu

Nakon što je Džemat Kula iz Tuzle postavio nekoliko bilborda u Kalesiji i Živinicama sa kojih se muslimani pozivaju da ne slave Novu godinu, da ne slušaju muziku i ne doživljavaju Djeda Mraza, uslijedile su brojne reakcije javnosti. Radi podsjećanja, Deblokada.com je prva donijela priču o ovim plakatima. Emir Čajić je potpisnik objašnjenja kojeg ovdje prenosimo. U uvodu navodi da se odlučio obratiti javnosti kako bi dao odgovore na pitanja koja su im u posljednje vrijeme postavljena. Čajić je napisao:

1. Često nam se postavlja pitanje, pogotovo od strane “nezavisnih” i “objektivnih” novinara, šta je cilj/svrha naših plakata. Odgovor je: plakati čiji se cilj i svrha ne vidi iz njih samih su propali plakati. Ako već moramo crtati, onda ćemo reći: svrha ovih plakata je da pojasne da slavljenje Nove godine nije muslimanski praznik i da muslimani ne bi trebali da ga slave. To bi trebalo biti jasno svakome ko posjeduje bar osnovno znanje, međutim to, nažalost, nije tako.

2. Pitaju nas gdje piše u Kur’anu da se ne smije slaviti Nova godina. Odgovor je: na prvoj stranici Kur’ana. Kaže Allah: “Uputi nas na pravi put, put onih kojima si Tvoju blagodat darovao, a ne na put onih koji su srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali.” Kaže Allahov poslanik: “Oni koji su izazvali srdžbu su židovi, a oni koji su zalutali su kršćani.” Znači Allah od nas traži da ne slijedimo put židova i kršćana, a od najočitijih osobina slijeđenja nečijeg puta je slavljenje njegovih praznika, a ovaj praznik je, nesumnjivo, kršćanski. Pored toga, to je očito imitiranje njih, a Allahov Poslanik kaže: “Ko imitira neki narod, on je od njih.” Sve ove stvari čine slavljenje Nove godine zabranjenom muslimanima, a i kada ne bi bila zabranjena po sebi, ono što se čini prilikom proslave ovog praznika od pijanstva, bluda i svake vrste nemorala čini proslavljanje ovog praznika na ovakav način zabranjenim po islamu, kršćanstvu, judeizmu ili bilo kojoj vjeri, čak po mjerilima svakog iole normalnog čovjeka.

3. Pitaju nas da li mi ovim pozivamo na netrpeljivost prema drugima, odgovor je, naravno: Ne, mi druge ne možemo spriječiti da budu drugačiji, samo želimo da muslimani budu svjesni ovoga, jer se ova stvar sistematski prešućuje iz straha od reakcije javnosti, tako mnogi dobronamjerni muslimani nisu svjesni ovih stvari, dok, s druge strane, onaj ko nosi muslimansko ime, a islam ga interesuje malo manje od lanjskog snijega nije uopšte ciljana skupina ovih plakata. Većini takvih je Nova godina samo prilika za zadovoljavanje svojih strasti i poriva, a strast je, doista, loš gospodar. Ovakvi bi slavili svaki praznik u kojem se pije, ždere i bludniči, čiji god on bio. Zašto bi nas interesovali ljudi bez stava i dostojanstva? I postoji ogromna razlika između tolerancije, što je ostavljanje drugoga sa njegovim običajima i stavovima, i gubljenja identiteta, što je usvajanje tuđih običaja i ubjeđenja, a udaljavanje od vlastitih.

4. Pitaju nas zar ne bi bilo bolje da smo pare koje smo potrošili za te plakate dali kakvoj sirotinji. Odgovor je: to što smo mi potrošili je jedan promil onoga što će ti koji pitaju potrošiti na slavljenje nastupajuće Nove godine, pa šta ih sprečava da budu bolji od nas, pa udijele toj sirotinji, umjesto što će ih spiskati u skupim hotelima i drugim mjestima gdje ulaz košta više od jednog ovakvog plakata. Dalje, mi kao džemat nismo zanemarili humanitarni rad i spremni smo se odazvati na njega kad budemo pozvani. Pa, pozovite nas na nešto konkretno, mi ćemo se odazvati.

Aluzija na optužbe na račun muslimana da oni odvode nečiju djecu

 

Plakati protiv formulacije koja glorificira ludilo

 

Plakat koji poziva da se ne sluša muzika