Možemo uraditi zamišljeno

DEBLOKADA

DŽABA STE POSTILI? Fikret nije lopov, firma je imala dozvolu, ispoštovali su procedure

Javna lomača na kojoj je Fikret Hodžić je uspjela. Treba priznati da su zlonamjerni zaveli stotine hiljada ljudi koji nisu sposobni pročitati ništa duže od naslova. Na talasu takvih masa, mladi poduzetnik uspješno je sataniziran. Uspjeli su bukom prekriti činjenice i publici dimnim bombama zamutiti vid kako ne bi vidjela činjenice poput one da firma “FH Srebrena malina” ima dozvolu za veletrgovinu medicinskih sredstava a što je potvrđeno iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

– Pomenuta firma posjeduje dozvolu ove agencije za velepromet medicinskih sredstava za klase I, Im, Is, IIa, IIb i III, rečeno je za Nezavisne 28.4.2020.

Zbog elementarnog neznanja ili s namjerom, tvrdili su da je Hodžićeva firma poljoprivredno dobro pa ovu činjenicu saopćenu iz Agencije, jednostavno nisu mogli prihvatiti. Ni čitatelji ovog teksta neće je moći uvažiti, pa će miješati opću dozvolu za veletrgovinu sa saglasnošću za konkretnu isporuku respiratora. To što su mnogima poznati po proizvodnji malina, ne znači da nemaju dozvolu za veletrgovinu medicinskim sredstvima. Znači, imaju je. Većina činilaca javnosti ne može prihvatiti da neko imena Fikret, ima veći domet od gumenih čizama. Ne mogu prihvatiti da je neko iz Srebrenice sposoban da bude jedini koji će iz predaleke Kine uvesti multifunkcionalne respiratore. Istovremeno, pojavljuju se neistine da je lako doći do respiratora, da je to nekoliko klikova online narudžbe. Istina je suprotna. Vlada opća utrka u kojoj samo rijetki dođu do cilja.

Kao što smo otkrili, Saglasnost Agencije za lijekove, izdata 27.4.2020. podvaljena je kao opća dozvola za bavljenje ovom djelatnošću. Spomenuta Saglasnost, odnosila se samo na konkretan uvoz 100 respiratora (slika 1). Izmanipulisana javnost pitat će zašto je bila potrebna saglasnost ako Hodžićeva firma već ima dozvolu za veletrgovinu medicinskih sredstava. Razlog je što u Pravilniku o medicinskim sredstvima Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, u Članu 81 (uvoz i izvoz), stav 2 stoji: Uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar vrši se na temelju suglasnosti Agencije za uvoz”. (Slika 2)

Respiratori, koji imaju dva izlaza i mogu pomagati dva pacijenta istovremeno, koji su mobilni i stacionarni, nisu bili u Registru medicinskih sredstava. Vidljivo je da je Agencija uvažila i neospornu hitnu potrebu za respiratorima.

Član 82 Pravilnika: (1) Agencija izdaje suglasnost za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar u sljedećim slučajevima: a) ako je hitno potreban uvoz medicinskih sredstava neophodnih za rad bolnice, klinike, kliničkog centra ili instituta. (Slika 2)

Posebno gruba podvala bilo je interpretiranje pismene izjave Federalne uprave Civilne zaštite u kojoj se daje ovlaštenje “Srebrenoj malini” da nabavlja respiratore u ime Uprave. To nije nikakav zahtjev, naredba ili instrukcija Agenciji za lijekove i medicinska sredstva kako bi izdali dozvolu Hodžićevoj firmi da se bavi djelatnošću uvoza medicinske opreme. Jasno je da ta izjava nije adresirana Agenciji, kako se to izmišlja (slika 3). To je izjava koja je samo jedan od dokumenata koji je “Srebrena malina”, kao podnosilac zahtjeva, bila dužna priložiti. Upravo to i nalaže Pravilnik o medicinskim sredstvima.

Član 83: Dokumentacija za uvoz medicinskog sredstva koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava mora sadržavati: 
c) izjavu o opravdanosti uvoza medicinskog sredstva i svrsi uvoza na memorandumu krajnjeg korisnika, potpisanu od strane ravnatelja zdravstvene ili znanstvene ustanove za koju se vrši uvoz medicinskog sredstva. (Slika 2)

Rezimirajmo. “Srebrena malina” imala je dozvolu za veletrgovinu medicinskim sredstvima, a ne samo dozvolu za bavljenje poljoprivredom. Saglasnost koju su dobili 27. aprila je bila nužna kako bi se ispoštovala procedura koju nalaže Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH a da bi konkretni respiratori bili uvezeni jer prethodno nisu bili u Registru Agencije. Izjava FUCZ nije nikakvo traženje dozvole, niti je upućena Agenciji, to je punomoć koju je Hodžićeva firma priložila kako bi dobila spomenutu saglasnost za konkretan uvoz 100 respiratora.

Slika 1: Saglasnost Agencije za uvoz konkretnog proizvoda

 

Slika 2: Pravilnik o medicinskim sredstvima zbog kojih je “Srebrena malina” morala dobiti dodatnu saglasnost za uvoz respiratora koji nisu bili u Registru medicinskih sredstava. Ta saglasnost podrazumijeva i izjavu o opravdanosti uvoza respiratora, a koju je FUCZ dala Hodžićevoj firmi.

 

Slika 3: Izjava koja je krivo interpretirana. Nju FUCZ i Solak nisu adresirali Agenciji za nabavku lijekova. Ona je dio dokumentacije koju je “Srebrena malina” priložila kako bi dobila saglasnost za uvoz konkretnih proizvoda, respiratora.

 

DEBLOKADA.COM

 

Slična objava:

OTKRIVAMO! Hodžić ima dozvolu za velepromet respiratora, ko to i zašto krije?