Možemo uraditi zamišljeno

DEBLOKADA

Da li bi Ivana Korajlić zabranila pomoć radu mekteba?

Pristižu brojne reakcije građana nakon što je portal Transparentno.ba objavio analizu rada tri poštanska operatera u BiH. Ovo je portal na kojem Transparency international BiH predstavlja svoje analize poslovanja i sprovođenja postupaka javnih nabavki u javnim ustanovama i preduzećima u Bosni i Hercegovini.

U monitoringu su zabilježeni gubici u poslovanju ,,Hrvatskih pošta“ d.o.o. Mostar i ,,Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka. Međutim, predstavljeno je i da BH Pošta (Sarajevo) ima “ukupnu neraspoređenu dobit po posljednjem izvještaju koja premašuje 26,6 miliona KM”.

Ono što je najviše razljutilo građane i analitičare je što je od strane Transparency internationala BiH zamjereno BH Pošti što je novac davala za poticaje kulture i sporta, u humanitarne svrhe, te što je pomagala Islamskoj zajednici u BiH. Podsjećamo, Islamska zajednica ima mnogo aktivnosti i poslova u životu muslimana BiH i izvan nje. Džemati, mektebi, organizacija vjerskog života, pomoć ugroženima…

“Donacije su dobijala razna udruženja, kulturno umjetnička društva, sportski klubovi i islamska vjerska zajednica. Uprava preduzeća donirala je ogromna sredstva za sportske, kulturne i humanitarne projekte. BH Pošta kroz javne nabavke usluga reklamiranja svake godine dodatna sredstva podjeli vjerskim zajednicama, sportskim klubovima i udruženjima. Za manje od tri godine BH Pošta platila je preko 55.000,00 KM Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine za usluge reklamiranja, a ista praksa nastavljena je do danas”, objavljuje Transparency international BiH.

Jedan od komantara na društvenim mrežama povezuje djelovanje direktorice TI BiH Ivane Korajlić sa onim što je njena majka radila tokom agresije na BiH:

“Svetlana Cenić svjedočila je u Hagu da Trnopolje nije bio logor, već da su Bošnjaci tamo  ulazili i izlazili slobodno. Ovo je doslovno rekla  tokom suđenja ratnom zločincu Momčilu Krajišniku. Osim toga, znate li da je Svetlana Cenić bila bliska saradnica zloglasnom zločincu Jovanu Tintoru? A znate li da je bila sekretarica zločincu Nikoli Koljeviću? Eh, sada njezina kćerka kritikuje jedino uspješno javno poštansku preduzeće jer dodjeljuje nešto od svoje višemilionske dobiti i Islamskoj zajednici. Ovo je bukvalno dio izvještaja kojeg je na svom portalu objavio Transparency international BiH a čija je direktor Svetlanina kći Ivana Korajlić. Krajišnik je OK, Tintor je OK, ali nije OK nešto novca dati i Islamskoj zajednici. Pa zar nismo napadnuti?”, stoji u jednom od komentara.

DEBLOKADA.COM

Vojin Mijatović bio dio struktura RS koje su izbjegavale uklanjanje “Fatine crkve”