Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Bh. dijaspora zainteresirana za ulaganja u sektor poljoprivrede u BiH

Završen je drugi Online Biznis Forum o temi ‘Potencijali i perspektive investiranja u poljoprivredu i proizvodnju hrane u BiH’, a okupio je predstavnike bh. dijaspore, lokalnih zajednica, bh. poduzetnika i udruženja iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Predstavnici vladinog sektora istaknuli su, u uvodnom dijelu, značaj poljoprivrede i uloge dijaspore za dalju perspektivu i budućnost razvoja BiH.

– Ulaganje u sektor poljoprivrede je apsolutno isplativo. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH primijetilo je da postoje potencijali za investicije u BiH, ali i značajni iskoraci kad je riječ o ulaganju u taj sektor. Konstantno pokušavamo ohrabriti iseljeništvo iz BiH da ulažu upravo u taj sektor. Ministarstvo je na raspolaganju, kao servis, da bi se takvi koraci realizirali u punom kapacitetu – naglasio je, u uvodnom dijelu, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Kemo Sarač.

Voditeljica sektora za ruralni i ekonomski razvoj UNDP-a u Bosni i Hercegovini Adela Pozder-Čengić istakla je da poljoprivreda i proizvodnja hrane predstavljaju bitne oblasti za razvoj bh. ekonomije te su kao takve i prepoznate u okviru projekta ‘Dijaspora za razvoj’.

– U saradnji sa dijasporom i lokalnim kompanijama realizirali smo brojne projekte koji doprinose održivom razvoju, dok je kroz projekt pružena podrška za organizaciju 19 poslovnih foruma u saradnji sa partnerskim opštinama i gradovima.

Kroz tehničku podršku, podržali smo realizaciju brojnih investicija bh. dijaspore koji direktno doprinose boljem životnom standardu u BiH. Ovaj forum je odlična podloga za b2b sastanke i konkretna prilika za umrežavanje lokalnih kompanija sa predstavnicima bh. dijaspore, a uz podršku lokalnih zajednica – kazala je Pozder-Čengić.

Uloga lokalnih zajednica od izuzetne je važnosti, kao podrška i servis stranim investicijama. Općina Jajce je u prošloj godini uložila pola miliona konvertibilnih maraka u oblast poljoprivrede da bi motivirala mlade ljude da se bave tim sektorom i postala pogodno tlo za nove strane investicije. U 2021. godini planiran je isti iznos, za razvoj poljoprivrednog sektora na području općine Jajce.

– Naš cilj je da motivišemo mlade ljude, da se bave poljoprivredom. Smatram da bi ovo trebao biti i državni strateški program da bi poljoprivredna proizvodnja bila dugoročno održiva. Bh. dijaspora je potentna i trebamo im pripremiti konkretne programe podrške, u cilju ekonomskih benefita. U općini Jajce imamo pozitivne primjere uspješnih privrednika koji su povratnici u BiH – rekao je načelnik Općine Jajce Edin Hozan.

Voditeljica Odjela za promociju ulaganja Agencije za unaprjeđenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) Nina Pobrić naglasila je da je BiH pogodno tlo za strane investicije, te investicije bh. dijaspore.

Dodala je da najveći dio stranih investicija dolazi iz Evrope. Austrija, Hrvatska, Srbija i Slovenija su vodeći po pitanju investicija u BiH te da je, više od 80 posto kompanija koje djeluju i rade u BiH, zadovoljno poslovanjem i profitom koje ostvaruju u BiH.

Sve je veći broj bh. dijaspore i povratnika koji investiraju u privredu BiH, a poljoprivredni i prehrambeni sektor je jedan od najinteresantnijih kad je riječ o direktnim ulaganjima.

Direktor firme Voćar Piramida Sulejman Selimović odlučio je, nakon višegodišnjeg iskustva i angažmana u Evropi i Aziji, da se vrati u BiH. Danas vodi uspješan biznis, plasira proizvode na tržišta Australije, Njemačke, Švedske i Turske. Smatra da je BiH izuzetno pogodna lokacija za investicije iz poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane.

Vlasnik farme Podhum i predstavnik bh. dijaspore Mate Omazić jedan je od pozitivnih primjera povratnika koji se bavi stočarstvom, tačnije organskim uzgojem goveda.

Oni su prvi u BiH registrovali francusku pasminu goveda salers, dobili organske certificate po EU standardima i halal certificate. Vlasnik farme Podhum naglašava značaj prirodnih resursa koje posjeduje BiH, a investitori mogu iskoristiti u svom poslovanju.

-Ukupna investicija je iznosila oko pola miliona konvertibilnih maraka. Primarno smo uložili u kupnju vrhunske genetike, a kroz povrat investicije smo u narednim fazama ulagali u razvoj i druge faze projekta. Bosna i Hercegovina ima netaknutu prirodu i izvanredne potencijale za razvoj poljoprivrede, a dijaspora može biti ključni partner u realizaciji investicionih projekata u poljoprivredi – istakao je Omazić.

O tome koliko su za umrežavanje privrednika iz dijaspore i domaćih firmi bitne partnerske mreže nastale u bh. dijaspori govorio je Ahmed Spahić, predsjednik UO Pangea mreže, koja je osnovana 2014. godine i trenutno broji više od 150 članova.

-Vizija Pangea mreže je umrežavanje bh. zajednica i dijaspore na novi način, pružanje mentorske podrške mladim ljudima u bh. dijaspori te umrežavanje na političkom, ekonomskom i kulturnom nivou između BiH i Njemačke. Naša osnovna uloga je da stvaramo povjerenje, budemo instanca za ljude iz bh. dijaspore – objasnio je Spahić.

Bitnost umrežavanja dijaspore potencirao je i Nikola Burić izvršni direktor organizacije i-dijaspora iz Švicarske, koja pruža podršku socio-ekonomskim inicijativama u BiH.

Istakao je da je prilika za investiranje u organskoj proizvodnji, obzirom da je tendencija proizvodnje organske hrane u gradovima sve veća i ljudi se okreću zdravoj, organskoj proizvodnji.

-U Švicarskoj smo identifikovali nekoliko sektora za investicije, prijenos znanja i umrežavanje. Sektor poljoprivrede nam je posebno interesantan jer posjeduje velike potencijale. Već smo počeli sa pripremom baze, koja će kasnije omogućiti umrežavanje bh. i privrednika iz dijaspore – kazao je na kraju izlaganja Burić.

Prvi online Biznis Forum organizovan u aprilu ove godine za predstavnike metalskog sektora već je rezultirao sa dvije investicije bh. dijaspore u metalski sektor u BiH.

Za drugi online Biznis Forum registrovalo se 130 učesnika iz osam , a više od 60 kompanija je organizovalo b2b sastanke putem online platforme.

Online Biznis Forum dio je ‘Dijaspora za razvoj (D4D), koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim općinama.