Ustvani sud RS: Zaključci NSRS o Rezoluciji Predstavničkog doma samo politički stav

ednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Narodna skupština RS u usvojenim zaključcima je potom odbacila taj dokument, na posebnoj sjednici održanoj 1. juna 2020. godine, a zatim je bošnjački klub stavio veto na tu skupštinsku odluku.

Vijeće Ustavnog suda RS je danas odbacilo bošnjački zahtjev, jer je ocijenjeno da, s obzirom na sadržinu osporenih Zaključaka kao i pitanja koja se njima tretiraju, proizlazi da ovi akti ne sadrže norme općeg karaktera, već da je riječ o aktima kojim se izražava politički stav Narodne skupštine Republike Srpske u vezi predmetne Informacije.

Zbog toga, Vijeće je utvrdilo, kao i više puta do sada u sličnim pravnim situacijama, da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporenih Zaključaka sa odredbama Ustava kojima se štite vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

Opozicione srpske stranke i bošnjački poslanici iz koalicije “Zajedno za BiH“ nisu, 1. juna prisustvovali glasanju o zaključcima u parlamentu bh. entiteta RS.

U zaključcima koje su predložili klubovi poslanika SNSD-a, DNS-a, DEMOS-a, NDP-a, US, SPS, SP i poslaničke grupe Nezavisni poslanici, između ostalog, navodi se da Rezolucija “ne odgovara istorijskim činjenicama i kao takva se ne može primjenjivati u RS“.