Možemo uraditi zamišljeno

VIJESTI

UNESCO o HE Buk-Bijela: Poštujte međunarodne konvencije

Zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković zaprimila je, putem Stalnog predstavništva BiH pri UNESCO-u, pismo u vezi sa projektom izgradnje hidroelektrane Buk Bijela na Drini.

Direktorica UNESCO Centra za kulturnu baštinu Mechtild Rössler obratila se zahtjevom bh. institucijama u vezi sa informacijama o postavljanju kamena temeljca za izgradnju brane na Drini nizvodno od nacionalnog parka Durmitor u Crnoj Gori, u kojem traži očitovanje bh. institucija.

Također, u pismu se upozorava na obavezu Bosne i Hercegovine da poštuje međunarodnu Konvenciju te da ne poduzima bilo kakve mjere koje bi mogle ugroziti kulturno ili prirodno naslijeđe u državama potpisnicama Konvencije.

– Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti te upoznati druge nadležne institucije sa zahtjevima UNESCO-a. BiH mora poštovati međunarodne obaveze i ovo je još jedan pokazatelj da se ovakvi projekti ne mogu realizirati bez saglasnosti državnih institucija – navela je tim povodom ministrica Turković.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH je ranije uputilo i notu Republici Srbiji, čija je kompanija investitor u najavljenom projektu zajedno sa kompanijom u vlasništvu jednog od entiteta u BiH.

Pred Ustavnim sudom BiH je pokrenut proces u vezi sa ovim slučajem, a ranije odluke najvišeg sudskog autoriteta u BiH navode da raspolaganje vodnim potencijalima Drine, sve do donošenja zakona o statusu državne imovine na nivou BiH, ima isključivo država BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MVP-a BiH.