Možemo uraditi zamišljeno

REGISTAR

U Olovu će biti izgrađeno spomen-obilježje za borce Živiničkih osa

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Fahrudin Čolaković razgovarao je sa gradonačelnikom Živinica Samirom Kamenjakovićem o izgradnji spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima jedinice “Živiničke ose” u općini Olovo.

Jedinica specijalne namjene “Živiničke ose” učestvovala je u borbenim operacijama na mnogim ratištima u BiH, a među njima i na području olovske općine. Čolaković i Kamenjaković dogovorili su da izgradnju spomen-obilježja zajedno finansiraju Ministarstvo za boračka pitanja ZDK i Grad Živinice.

Živiničke Ose su, kao i većina vojnih jedinica Armije RBiH, nastale spontano i razvijale se vremenom. 25. februara 1992. godine u mjesnoj zajednici Litve, neposredno uz grad Živinice, formirala se grupa naoružanih patriota čiji je cilj bio organiziranje patrola i vršenje kontrola ulazaka i izlazaka iz grada. Ova grupa od osamnaest pripadnika, preteča jedinice “Živiničke Ose”, je 15. aprila 1992. godine ušla u sastav novoformirane “Ratne vojne policije”. Daljim organizacijskim jačanjem 3. juna iste godine od Ratne vojne policije formira se jedinica vojne policije i protivdiverzantski vod. Za komandanta protivdiverzantskog voda postavljen je Mevludin Mahmutbegović. Sa povećanjem broja pripadnika u julu 1992. godine vod prerasta u četu koja zvanično dobiva naziv “Živiničke Ose”. Uz daljne povećanje ljudstva, u septembru 1992. nastaje Izviđačko – diverzantski odred “Živiničke Ose”. Odredu se kasnije priključuje i Interventna četa “Sablje” te se naziv jedinice u decembru 1993. godine mijenja u Protivdiverzantski odred Živiničke Ose. Od 12.01.1995. godine pa do kraja rata jedinica nosi naziv 24. Protivdiverzantski odred Živiničke Ose.