Možemo uraditi zamišljeno

REGISTAR

SRUŠILA JE TITOVA VLAST! Obnovljena džamija utemeljitelja Mostara Sinan-paše Borovinića

Obnovljena je džamija utemeljitelja Mostara Sinan-paše Borovinića, obavijestio je Ahmet Kurt. Izgradnjom Sinan-pašine džamije 1506. godine zadovoljeni su svi nepohodni preduslovi na osnovu kojih je Mostar od strane centralne vlasti službeno proglašen gradom, tj. zvanično uvršten na listu osmanskih kasaba. Ovdje je formirana i prva mostarska mahala, od koje se grad širio sjeverno i južno, a kasnije prešao i na drugu obalu rijeke.

U noći 29. decembra 1949. godine oficiri tzv. JNA su poslije 443 godine postojanja jedne od najvećih džamija BiH osmanskog perioda, istu prvo zapalili, a zatim dinamitom srušili munaru, objavio je Kurt.

Danas je džamija u potpunosti obnovljena i preostalo je oslikavanje unutrašnjeg molitvenog prostora koji ima dimenzije 12,77 x 12,13 metara. Dobrotvori koji su najviše doprinijeli obnavljanju džamije ne žele da im se spominju imena, ali ću ja ipak spomenuti da je oko 70 % svih troškova u obnovi dao Salih Grbić, čovjek koji dononoćno brine o džamiji u kojoj se od 2019. godine klanjaju Bajrami i džuma, a od prije desetak dana i akšam.

Pored Saliha, od drugih dobrotvora da spomenemo Suada Golića i niz drugih Mostaraca, ali i ljudi van grada. Tako je sarajevski zubar porijeklom od Prozora, Hamdija Mezit, poklonio korito sa česmom. Oslikavanje ulazne fasade i uređenje unutrašnjeg prostora bez nadoknade je uradio potomak poznate mostarske familije Goran Karabeg. U crteže je ukomponovao cvijet Srebrenice. Tu je šadrvan čija je izgradnja koštala 23.000 maraka, a urađen je po nacrtima rahmetli arh. Amira Pašića. Skoro 90-godišnja gospođa iz porodice Guzin je kupila i donijela u džamiju luster vidljiv na slici.

Prelijepi harem džamije Sinan-paše Borovinića

Korito sa česmom, poklon Hamdije Mezita