REKTOR ŠKRIJELJ! Studenti od nas očekuju kvalitetno obrazovanje

Senat Univerziteta u Sarajevu izabrao je, većinom glasova (21:19), drugi put, Rifata Škrijelja za rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period od 2020. – 2024. godine. U obraćanju nakon proglašenja rezultata izbora Škrijelj je naglasio da će u periodu koji slijedi njegova briga prioritetno biti: ‘što kvalitetniji studenti Univerziteta u Sarajevu, potpuna pravna integracija i decentralizacija Univerziteta’.

– To znači da će svaki dekan i svaka dekanesa i direktor instituta imati prava da koriste svoja sredstva. Sredstva koja zarađuju, budžetska i vanbudžetska. Jedini gospodari budžeta na Univerzitetu su akademska zajednica, dekani, direktori i rektor Univerziteta – naglasio je.

Jedan od prioriteta bit će, kako je kazao, i da se redefinira rukovodstvo Sindikata Univerziteta i dodo je da ‘ne može jedan čovjek biti i predsjednik Sindikata i dekan fakulteta. Kaže da je i dosad korektno razgovarao sa studentskim predstavnicima te na pitanje novinara šta studenti očekuju od UNSA rekao je ‘kvalitetno obrazovanje, a ako je nastava bila online da to budu i ispiti’.

– Očekuju da im sve što su preživjeli zbog pandemije bude nadoknađeno, a ne da im bude kazna. To sve će im Univerzitet udovoljiti jer su to naši studenti, a mi smo tu zbog njih. Studenti od nas očekuju da se zaštite od pojedinih profesora, koji na Univerzitetu diktiraju svoje kriterije – kazao je.

Za predstavnike medija rektor kaže da su ‘bolja strana bh. društva’ te dodaje da je važno ‘da su mediji, obrazovanje, policija, oružane snage neovisni od politike, tako je u čitavom svijetu’. Članovi Senata (dekani fakulteta i studenti prorektori) birali su danas rektora između tri kandidata i to dosadašnjeg rektora Rifata Škrijelja, profesora s Ekonomskog fakulteta Elvira Čizmića i profesora s Fakulteta političkih nauka Šaćira Filandre.

U prvom krugu glasanja Škrijelj je osvojio 20 glasova, a Šaćir Filandra 18, dok je Čizmić osvojio dva glasa. Potom se pristupilo drugom krugu glasanja. S obzirom na to da ni u drugom krugu glasanja nije bilo pobjednika (rezultat je bio 20:20) pristupilo se trećem krugu. U trećem krugu Rifat Škrijelj je dobio 21 glas, a Šaćir Filandra 19.