Možemo uraditi zamišljeno

KNOCK OUT

Pravna analiza ušutkuje Konakoviće kada tvrde da Mulahusić koristi govor mržnje

Opet je Jasmin Mulahusić centralna figura sarajevskih medija. Ovoga puta to je uspio nakon što je objavio informaciju da je sestra Dalije Hasanbegović-Konaković prešla na kršćanstvo. On je samo kratko to čestitao i naveo da je to “lijepa vijest iz prijateljske Grčke”. Zatim se oglasio bračni par Konaković a onda se digla javnost i ovo protumačila kao napad, vrijeđanje, huškanje i govor mržnje, iako vijest o prelasku Dalijine sestre na kršćanstvo nisu demantovali niti su naveli kojim riječima je počinio ono što mu stavljaju na teret. “Huškačka retorika i širenje mržnje prema Daliji Hasanbegović-Konaković i članovima njene porodice je krivično djelo, ali i nedopustivo uplitanje u njen lični i porodični  život, uključujući i članove njene porodice, koji nisu javne osobe i čija privatnost je zaštićena članom 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama”, saopćili su BH novinari.

Onda je nevjerovatni Mulahusić zatražio, kako je naveo, mišljenje pravnog eksperta za ovu oblast te je objavio to mišljenje. Zbog specifičnosti navoda neimenovanog eksperta, objavljujemo njegovu zaista nevjerovatnu analizu koja pokazuje da li u Mulahusićevim objavama ima huškanja i govora mržnje. Preporučujemo da s pažnjom ovo pročitate:

Cijenjeni gospodine Mulahusiću,

Tragom našeg razgovora a onda i prepiski, komponirao sam analizu na osnovu svega što sam tokom dana dobio i prikupio od relevantnih, i u duhu zakonskih normativa, izvora i informacija. Ne htijući sumnjati u autentičnost onoga što ste mi dostavili, sam sam provjerio Vaše aktuelne objave na socijalnoj mreži Facebook izdavača Meta, kako bih lakše i doslovno prenio/kopirao određene njihove dijelove te sam uvidio da se sve podudara sa faksimilima koje ste mi ljubazno dostavili.

Cijenim i shvatam da ste htjeli i mimo svog pravnog i zakonski ovlaštenog zastupnika/advokata dobiti još jedno stručno mišljenje jer ste htjeli izbjeći tumačenja da sebe i druge želite uvjeriti u ispravnost i zakonitost Vaših postupaka u javnom internetskom prostoru kroz mišljenja onih od kojih se, po prirodi pozicije i odnose sa Vama, očekuje da budu na Vašoj strani.

Najprije da razjasnim da ću koristiti sastavnicu „jezik/govor mržnje“ kako bih izbjegao opetovanja višesložnog punog naziva.

Na početku i odmah treba reći da niste koristili jezik mržnje, pogotovo ne kako stoji u onom tekstu „širenje vjerske i nacionalne mržnje prema novinarima i novinarkama“. Vi to posmatrate po vlastitom osjećaju i ubjeđenju, a mi moramo po slovu i duhu zakona i materijalnih činjenica. Uzeću za primjer Krivični zakon Bosne i Hercegovine, član 145a. „(1) Ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine“. Napominjem da su slični i ostali važeći zakoni u Bosni i Hercegovini u dijelu koji tretira ovu oblast.

Usmjereno prethodno navedenim, ima da se zaključi što ću sada navesti. Vi ste spominjali (prethodnu i aktuelnu) vjeru/religijsko ubjeđenje određene osobe iz Grčke, a to su činjenice. Čak i da Vaše konstatacije o „prelasku na kršćanstvo“ nisu tačne, one su podložne eventualnom ispravljanju/demantu, ali nisu dovoljne za njihovo poimanje kao govor mržnje. Iznenađujuće je, ali se ovdje može nazrijeti da oni koji Vas kritikuju nehotice se primiču granici korištenja jezika i deklarirajućih oznaka mržnje jer žele uvjeriti javnost da je postupak prelaska na pravoslavlje nešto negativno i dovoljno da bude smatrano uvredom, huškanjem i slično ako bude javno objavljeno i istaknuto. Vi, ipak sve to niste spominjali u formi atakirajuće verbalno-simboličke jedinice niti kompozicije. Naprotiv, spominjali ste to u kontekstu neutralne informacije, ali i uz pozitivističke odrednice poput „majka joj se udala za jednog divnog Hrvata“. Kakva je mržnja ako ovako pohvalno nominirate jedan pojam, konkretnu osobu?! Tu ste koristili i afirmirajuću rečenicu „zar nisu lijepe različitosti?“. U sljedećoj objavi ste pitali „nije valjda da se stidiš svastike i njenog prelaska na kršćanstvo?!“ gdje ste hipotetički kritikovali i stavili se nasuprot negativnih emocija koje se kod nekoga mogu stvoriti jer mu je bližnji (svastika) pripadnik određene vjere.

Malo je začinjena rečenica da ste objavili „informaciju koju su krili kao zmija noge o tome kako mu je svastika napustila Islam“, ali i ovdje ste poentirali sa Vašim istraživačkim poduhvatom jer tu ima mjesta samo za eventualni demant da ta osoba, kojoj je upućena konstatacija, informaciju/novost nije „krila kao zmija noge“. Sve u svemu, daleko je od toga da ste koristili jezik mržnje ako ste konstatovali da nisu htjeli objaviti tu informaciju. Čak i imate formalnu prednost jer je prirodno da supružnici i oni koji su familijarno vezani prvi imaju informaciju koja je centar Vaše objave pa je teže vjerovati da nisu bili upoznati s njom.

Analizirajući Vašu rečenicu koju prati fotografija „Vidi Gavre kako mu je drago što se sa Papom merhaba, vas se istopio“ konstatujem da ni u njoj nema primjesa govora mržnje jer niste naveli da se „Gavro“ ne smije ili ne treba „merhabati“ s Papom zbog njegove vjere ili zbog položaja u određenoj vjerskoj zajednici.

U sljedećoj objavi naveli ste rečenicu koja u sudskoj praksi u BiH ima višerazrednu stopu korisnosti. „Ako je vijest da se udala sestra Džejle Ramović, vijest je i da je Dalijina sestra odbacila islam“. U njoj ste u kratkome sve rekli, ne vjerujem da je trebam Vama samom obrazlagati, a ne biste ni Vi trebali bilo kojem objektivnom medijatoru.

U narednoj prilici ste prokleli. „Konaković na TV-u slagao da je neko napadao dijete Dalijine sestre. Paralelno s tim, za Dinu dobri novinar na Face TV-u Senad ismijava nečiju rastavu braka. Licemjeri su, inače i do smaka svijeta, prokleti“. Ne bih Vam sugerirao koje formalne i stilske oblike da koristiti, ali ova riječ „prokleti“ kod objektivnog posmatrača može stvoriti dojam da ste nadstandardno ostrašćeni te može stvoriti određene negativne naboje prema Vama koji mogu biti kompenzirani/pridodati na nekoj drugoj delikatnoj tačci mjerenja Vaših postupaka. Čak i sudija može i ima pravo akceptirati to kao nepotrebnu ostrašćenost, a što je negativna prekompozicijska primjesa. Zato Vas savjetujem da u Vašem novinarskom i analitičkom radu izbjegnete ovo, ne jer postoji u tome pravna odgovornost, već zato što je to stilska ultraboldiranost koja kod nekih može stvoriti jak dojam o Vašoj neobjektivnosti.

Sve u svemu, uvjeren sam da niste koristili jezik mržnje pa ni „huškačku retoriku“ kako su naveli iz novinarskog udruženja. Neosporno je Vaše pravo koje se pronalazi u Vašim objavama. Ne mogu potvrditi da li ili ne ispunjavate uslove da Vas se smatra kao građanskog novinara jer to nije određeno bosanskohercegovačkim zakondavstvom ili meni, nažalost, nije poznato da jeste. Bez obzira na to, i da niste građanski novinar, konvencionalni mediji i novinari ne mogu uživati više i šire pravo nego Vi u smislu primanja i objava informacija i njihove analize. Mi često koristimo jedan međunarodni akt koji u najširem smislu određuje ova i srodna prava i koji je inkorporiran i u bosanskohercegovačko zakonodavstvo. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Član 19. uspostavio je ovo što slijedi: „Svako ima pravo držati svoja uvjerenja bez miješanja sa strane. Svako ima pravo na slobodu izražavanja; to pravo obuhvata slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja svake vrste, usmenim, pismenim, štampanim ili umjetničkim putem ili bilo kojim sredstvom prema vlastitom izboru, nevezano za granice“. Ovdje jasno vidim Vaše djelovanje jer primate i širite informacije poput ostalih pojedinaca i medijskih organizacija.

Ne postoji mogućnost da Vi odgovarate za komentare na Vaše objave, osim onih koje sami napišete. Ultimativno odbijam mogućnost da za druge osobe Vi odgovarate.

Najslabije je definisana dubina sfere oko javne osobe. Vidim da su Vam to uzeli za zlo. Prihvatam Vaše argumente da je gospođa Dalija Hasanović-Konaković javna osoba jer je TV voditeljica, a i van razumne sumnje je i sama samovoljno pristupala javnom prostoru kroz brojne intervjue za TV kuće, internet portale i printane medije. Samo zbog ovoga ima se utvrditi da je ona neosporno javna osoba i da je podložna kritici i opservacijama. Tome bih dodao i to da je supružnik/supruga političke osobe. Ipak, da li je i njena sestra kontaminirana interesom javnosti kao i imenovana gospođa? To je delikatno pitanje ako je postavljeno u neutralnom činjeničnom ambijentu, ali ste, doduše na laički način, ponudili valjane razloge koji nudi nekoliko aspekata, kako mi to kažemo, „upregnuća javnosti“. Znači, javnost je upregnuta, tačnije javnost je uvučena u interesiranje za njenu sestru onako kako ste Vi laički naveli, tako što je gospođa Dalija Hasanović-Konaković nju spomenula u navedenom intervjuu publiciranom 02.10.2019. godine na domeni startbih.ba a koji je prenijela domena haber.ba pod naslovom „Daliju Konaković okrivljuju da je Dino zbog nje napustio SDA“. Citat njene izjave: „Bilo smo u Grčkoj, u jednoj prekrasnoj pješčanoj uvali na Peloponezu, na moru Mirtoo, koje se ulijeva u Egejsko, tako da je i klima bila egejska sa suhom toplotom i puno vjetrića – idealno za djecu. Išli smo sa mojom sestrom i njenom porodicom jer koristimo svaku priliku da nam djeca budu zajedno; njen sin je prvo dijete u porodici, naša Kiana Aja je drugo i vrlo nam je bitno da se njih dvoje osjećaju kao brat i sestra. Moja sestra već godinama živi u Grčkoj, tako da je meni tamo druga kuća“. Ovdje je navedena Dalija Hasanović-Konaković samovoljno svoju sestru unijela u javni opticaj nudeći tu sestru kao bitnu za javnost u BiH.

Slično je Dalija Hasanović-Konaković učinila sa svojom sestrom povećavajući interes javnosti za nju i 23.05.2021. godine na domeni azra.ba u tekstu „PITALI SMO MAME/Dalija Hasanbegović Konaković: Prije spavanja ne želi priče, nego samo zagrljaj i maženje“. Gospođa ne da nije htjela sakriti svoju privatnosti i raspored osoba i intenzitet odnosa sa njima u vlastitim porodičnim vezama, nego je proaktivno djelovala da sve to bude bitno javnoj i široj medijskoj publici: „Trenutno je najaktuelnije pitanje, kad god vidi na nebu avion, zašto mi ne možemo ići u Grčku kod moje sestre kad avioni već lete“. Ima se zaključiti da je sestra spomenute gospođe više puta i prvobitno unesena u javni prostor i to upravo na način da je to snažno i nedvosmisleno učinila Dalija Hasanović-Konaković. Nema mogućnosti da Vi budete odgovorni što ste naknadno i sada jednu relativno bitnu informaciju o toj sestri iz Grčke primili i proširili/prenijeli. Naglašavam da niste njenu odluku o vjerskoj/religijskoj pripadnosti, koja je njeno neotuđivo pravo, stavljali u kontekst mrzilačke osude. Imate pravo kao građanin, kao novinar i analitičar to i kritikovati, ali bez tvrdokornih stavovova koji sugerišu na dehumanizaciju i društveno-humanističku podrangiranost donositelja takve i sličnih odluka.

Ova analiza je određena brzinom kojom ste sugerirali da treba biti donijeta i dostavljenim informacijama i izvorima, ali ne vidim ništa drugo što bi moglo na nju presudno utjecati na način njene korekcije jer i sami Vaši kritičari priznaju da djelujete samo preko socijalne mreže Facebook. Šaljem analizu u dva formata jer jedan mora biti nepromjenljiv i kako bismo i Vi i ja imali dokaz o sadržaju originala, navo je neimenovani pravni stručnjak.