Možemo uraditi zamišljeno

SUŽIVOT

POKRŠTAVANJE! Bratić: Zakonom o stvarnim pravima RS krši se Ustav, žele da entitet bude titular državne imovine

Poslanik Poslaničke grupe “Zajedno za BiH” u NSRS Senad Bratić smatra da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima RS grubo krši Ustav.

Iz te poslaničke grupe su uložili više amandmana, jer se u predloženim rješenjima ovog zakona, kako je rekao, prejudicira status državne imovine i mijenja titular.

Postavio je pitanje nenadležnosti predlagača zakona i entitetskog parlamenta u regulisanju ove imovine.

Izrazio je nadu da će biti uvažene njihove primjedbe, jer će, u suprotnom reagovati Klub Bošnjaka u Vijeću naroda i bit će oboren drugim pravnima sredstvima.

U obraćanju Narodnoj skupštini RS-a, tokom rasprave o izmjenama i dopunama ovog zakona, Bratić je podsjetio da je država BiH titular vlasništva nad nepokretnom imovinom SFRJ, koja se raspradom te države, nalazi na teritoriji BiH.

-Pri tome se nigdje kao nasljednici te imovine ne pominju entiteti ili distrikt BiH, pa njihovo prisvajanje prava vlasništva predstavlja direktno, grubo, kršenje međunarodnog sporazuma koje je BiH ratificirala – rekao je on.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima izazvao je burnu raspravu u nastavku današnje sjednice Narodne skupštine RS.

Razlog za usvajanje izmjena i dopuna ovog zakona je potreba usklađivanja s odlukom Ustavnog suda RS-a iz februara 2016.godine.

Sud je ocijenio da su narušene ustavne garancije, prema kojem se ekonomsko i socijalno uređenje zasniva na ravnopravnosti svih oblika svojine i slobodnom privređivanju, te da svi oblici svojine imaju jednaku pravnu zaštitu.

Ustavni sud je ocijenio da je došlo do povrede Ustavom zagarantovanih svojinskih prava pravnih osoba – titulara prava, koji nisu u 100-postotnom vlasništvu RS.

Direktorica Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović je rekla da se zakonom uređuje i status nepokretnosti koje poslije pravosnažno okončanih upravnih postupaka i dalje egzistiraju kao društvena ili državna svojina u javnim evidencijama o nepokretnostima, i to na način da se upis te svojine pretvara u pravo svojine RS.

Poslanici bi danas trebalo da razmatraju i prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o geološkim istraživanjima, Garantnom fondu, dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima te o dječijoj zaštiti.

Na dnevnom redu su i nacrti zakona o poreskom postupku, visokom obrazovanju i o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i o sportu.

Poslanici bi trebalo da se izjasne i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava RS, koji su predložili narodni poslanici Jelena Trivić, Draško Stanivuković i Nebojša Vukanović. Tim zakonskim rješenjem traži se da se u registar zaposlenih unesu podaci o stručnoj spremi, odnosno podaci iz diplome o stečenoj stručnoj spremi koji sadrže ustanovu, mjesto i datum sticanja diplome, tj. podaci iz uvjerenja o diplomiranju.

Entitetski parlament bi trebalo da se izjasni i o prijedlozima odluka o raspuštanju skupština opština Rudo i Teslić, nakon neuspjelih opoziva načenika tih lokalnih zajednica.

Između ostalog, bit će riječi i o prijedlogu odluke o usvajanju dijela Plana parcelacije za autoput i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača po skraćenom postupku za dionicu Brčko-Bijeljina-Rača, kao i prijedlogu odluke o izradi Plana parcelacije za autoput Banja Luka-Prijedor.