Možemo uraditi zamišljeno

SUŽIVOT

Optuženi bili u pratnji zarobljenih koji su strijeljani u rudniku Ljubija

Svjedok Tužilaštva BiH govorio je o zarobljenim Bošnjacima u Miskoj Glavi kod Prijedora, za koje je kasnije čuo da su odvedeni i ubijeni na području Rudnika “Ljubija” i kod Hozića kamena.

Nikola Malić kazao je da su u pratnji, prijevozu ili odvođenju zarobljenika učestvovali optuženi Marinko Praštalo, Rade Zekanović, Zdravko Panić i Trivo Vukić, a da je Slobodan Knežević ubio jednog od zarobljenika koji je pokušao da pobjegne.

Malić je izjavio da je bio pripadnik čete “Miska Glava” 6. ljubijskog bataljona Vojske Republike Srpske (VRS). Naveo je da je po nalogu komandira čete Milorada Tomića otišao u zaselak Praštalo, gdje je vidio bošnjačke zarobljenike.

Kada je noć pala, kako je dodao, došao je kombi koji je vozio Rado Janjoš a u kojem je bio i Rade Zekanović. On je rekao da su zarobljenici prevezeni, u pet-šest a možda i više tura, iz Praštala u Dom u Miskoj Glavi. Malić je kazao da je tu noć otišao kući, a sutradan do Doma, gdje je bilo vojnika, policije, kao i civila. On je, kako je napomenuo, dobio zadatak da čuva tri zarobljenika koji su ležali potrbuške.

Ispričao je kako je jedan zarobljenik počeo bježati, a da mu je on rekao da stane i ispalio dva hica u zrak. Zarobljenik je nastavio bježati, kako je kazao, a Slobodan Knežević je uzeo pušku od njega i ispalio dva hica u bjegunca. Malić je rekao da je zarobljenik bio mrtav i da su ga poslije zakopali.

On je naveo da je čuo da je još jedan zarobljenik pokušao da pobjegne i da ga je ubio komandir Milorad Tomić.

Prema njegovim riječima, predveče su došla dva autobusa, kojim su zarobljenici prevezeni u Ljubiju. Napomenuo je da su u njihovoj pratnji bili pripadnici Vojne policije, a među njima i Marinko Praštalo. Kazao je da je nakon dan ili dva čuo da su ljudi ubijeni na lokalitetu Kipe ljubijskog rudnika.

Malić je rekao da je, nešto prije dolaska autobusa, desetak ljudi iz Doma odvedeno u pravcu zaseoka Panići i da je čuo da su pobijeni na lokalitetu Hozića kamena. Prema iskazu svjedoka, tu grupu odveli su Zdravko Panić, Trivo Vukić i Živko Zorić.

Optuženi Praštalo je kazao da uopšte ne zna ko je odvezao ljude iz Doma i da je on bio otišao kući.

Praštalu, Zekanoviću, Paniću, Vukiću i Kneževiću sudi se sa Slobodanom Taranjcem, Miodragom Glušcem, Rankom Babićem, Rankom Došenovićem, Milanom Vukićem i Miloradom Obradovićem za učešće krajem jula 1992. godine u nezakonitom zarobljavanju, zatvaranju, mučenju i ubistvima 120 muškaraca koji su bili zatvoreni u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji.

Prema optužnici, Taranjac je bio predsjednik Kriznog štaba u Ljubiji, Glušac zamjenik komandanta 6. ljubijskog bataljona VRS-a, Došenović pomoćnik komandanta bataljona za bezbjednost, a ostali pripadnici čete iz Miske Glave, odnosno vojne i civilne policije.

Kao svjedok Tužilaštva saslušan je i Mile Jović, koji je bio komandir čete Vojne policije u Prijedoru. On je rekao da je u Ljubiji bio bataljon na čijem čelu je bio Rade Bilbija a u čijem sastavu je bio i vod Vojne policije s komandirom Milenkom Komesarom. Jović je kazao da nije izdavao naredbe ljubijskoj Vojnoj policiji, već da je nekada odlazio da obiđe punktove. On je rekao da su vodovi Vojne policije izvještaje slali službi bezbjednosti.

Suđenje će se nastaviti 16. septembra, prenosi Birn.