Možemo uraditi zamišljeno

SUŽIVOT

RS se povlači iz Nadzornog tijela za procesuiranje ratnih zločina

Republika srpska povukla se iz Nadzornog tijela za procesuiranje ratnih zločina u BiH zbog neusvajanja revidirane strategije koja predviđa da ratni zločinci budu privedeni pravdi do 2023. godine, rekao je direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina RS Milorad Kojić.
“Jasno je da bošnjački političari opstruišu usvajanje revidirane strategije jer bi se dokazalo da su najteži ratni zločini počinjeni nad Srbima. I upravo je ministar SDA Semiha Borovac bez obrazloženja povlačila usvajanje revidirane strategije sa dnevnog reda”, izjavio je Kojić za ATV.
“Neću učestvovati u radu Nadzornog tijela dok se ne usvoji revidirana strategija na predmetima za rad na ratnim zločinima zato što to tijelo treba da održava nekakve sjednice i razmatra strateške ciljeve i mjere kojima je rok istekao prije tri godine. Smatram da je nedopustivo i suvišno da raspravljamo o nekoj strategiji koja više ne važi”, istakao je Kojić.Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina podržale su vlade Republike srpske i Federacije, OSCE i međunarodne institucije, kao i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, koje je i učestvovao u njenoj izradi.Revidiranom strategijom bi se prvi put uvela disciplinska odgovornost za tužioce koji predmete ne procesuiraju u roku.