Možemo uraditi zamišljeno

KNOCK OUT

Neprintanje materijala samo jedna od nepravilnost, Sud ih je našao još nekoliko

Nakon što je prekinuta sjednica Skupštine KS, većina je optužila opoziciju za zastoj. Tvrde da je Ustvani sud FBiH donio presudu zbog toga što zastupnicima nisu dostavljeni materijali u printanoj formi. Zastupnik iz SDA Mahir Dević ukazao je i na druge dijelove presude. Njegovo obraćanje javnosti prenosimo u cjelosti:

TVRDNJE PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPSTINE KS OKERIĆA SU DIMNA ZAVJESA ZA NJEGOVO, ALI I NEZNANJE NJEGOVIH MENTORA

Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić je danas, u maniru vrsnog manipulatora (imao je naravno vrsnog učitelja) pokušao opravdati vlastito neznanje i nesposobnost zbog neodržavanja sjednice Skupštine, navodno zato što materijali za tačke dnevnog reda nisu dostavljeni poslanicima/zastupnicima u štampanoj, printanoj verziji. Međutim, istina je zasnovana na sasvim drugim činjenicama, koje Trojci ne idu u prilog i zato ih treba prešutiti i sakriti od javnosti, a to Trojka, mora se priznati, vješto radi.
Predsjedavajući je javnosti prešutio cijelu istinu, a djelimična i selektivna istina ustvari i nije istina, nego pokušaj manipulacije činjenicama.
Radi pravilnog i potpunog informisanja javnosti ovom prilikom se taksativno navode razlozi na osnovu kojih je Ustavni sud FBiH svojom presudom od 18.03.2022. godine utvrdio neustavnost Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo:

1. Predsjedavajući Skupštine nije u skladu sa Poslovnikom Skupštine sazvao i održao sjednice Kolegija Skupštine koje su prethodile zakazivanju 38. i 41. radne sjednici Skupštine, na koji način je propustio osigurati realizovanje prava i dužnosti poslanika/zastupnika u Skupštini;

2. Predsjedavajući Skupštine nije osigurao dostavu materijala poslanicima/zastupnicima kako je to propisano Poslovnikom Skupštine, a u slučaju održavanja Redovnih sjednica Skupštine to je štampana forma;

3. Predsjedavajući Skupštine nije osigurao da stalna radna tijela/komisije Skupštine razmatraju nacrt i prijedlog Zakona sedam dana prije održavanja pomenute dvije sjednice Skupštine. S obzirom da se radi o sistemskom zakonu, Sud je utvrdio da je bilo za očekivati da se uključe sva radna tijala/komisije (ukupno 19), a svakako ona u čijoj nadležnosti su pitanja koja se tiču djelokruga pojedinih ministarstava. Sud ističe da se takav propust ničim ne može opravdati, a najmanje krajnje neumjesnim tvrdnjama Trojke koje su dostavljene Sudu kao opravdanje:

4. Predsjedavajući Skupštine nije osigurao da obrazloženje nacrta i prijedloga Zakona sadrži sve obavezujuće elemente kako je to propisano Poslovnikom Skupštine. Sud naglašava da Poslovnik zahtijeva obrazloženje principa na kojima se zakon zasniva i podiže na najviši stepen važnosti.

Dakle, Predsjedavajući Okerić loše “preskače” činjenice i zaobilazi dokaze, padajući tako u provaliju vlastitih obmana i valjajući se u vlastitim, ili možda, neistinama koje mu delegira i nameće njegov stranački šef.

Radi potpune istine, javnost treba podsjetiti i na činjenicu da je ovo treći puta da je jedan te isti zakon pred Ustavnim sudom FBiH bude osporen, uz napomenu da je drugi put Ustavni sud obustavio postupak, ali su i tada bili prisutni svi razlozi koji su Sudu poslužili, i prije i poslije toga, kao osnov za utvrđivanje neustavnosti Zakona. Ovo znači da se naprijed navedenim razlozima neustavnosti Zakona trebaju dodati i sljedeći razlozi:

1. Zakazivanje Hitne sjednice Skupštine od strane Kolegija Skupštine (kojim Okerić predsjedava) na kojoj se usvaja Zakon koji se prema stavu Ustavnog suda FBiH može razmatrati i usvojiti samo na Redovnoj sjednici Skupštine;

2. Usvajanje Zakona po hitnom, umjesto u redovnom zakonodavnom postupku. Predsjedavajući Okerić ne uspijeva da shvati razliku između režima sazivanja sjednice Skupštine (Hitna ili Redovna) i samog zakonodavnog postupka koji, takođe, može podrazumijevati usvajanje zakona po hitnom ili po redovnom postupku.

Nakon svega pobrojanog teško je naći neke adekvatnije riječi od onih koje je, analizirajući dostavljeni odgovor i navodne argumente Trojke, pronašao Ustavni sud FBiH, kada je zaključio da se radi

“krajnje neumjesnim” tvrdnjama.

Dakle, Predsjedavajući Okerić i njegovi politički mentori nastavljaju da se i dalje ponašaju krajnje neumjesno, pokazujući građanima da iz vlastitih grešaka ništa ne uspijevaju da nauče. Ipak, za nadat je se da će Trojka u toku trajanja mandata uspjeti naučiti makar postupak sazivanja sjednica Skupštine

Međutim, možda je najžalosnija činjenica to što Predsjedavajući Okerić, ne samo da ne zna obavljati svoj posao, on čak ne zna i da ne zna, što njegovom političkom šefu olakšava posao mentalne manipulacije. Na kraju, ne bi nas iznenadilo da Predsjedavajući Okerić, po nalogu svog stranačkog šefa, sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, kao i dostavu materijala poslanicima/zastupnicima u Skupštini počne upućivati i dostavljati na način kako to ilustrira postavljena fotografija.

Naravno, Klub SDA će u narednim danima održati press konferenciju na kojoj će javnosti još jednom ukazati na svu pogubnost politike koju provodi “ekspertna” Trojka i njena Vlada.
Do oktobra i izbora ipak treba smoći snage i nekako preživjeti ove “eksperte”, objasnio je Dević.