Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Košarac obećao da neće biti upitan izvoz peradarskih proizvoda u zemlje EU

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac na radnom sastanku obavijestio je predstavnike Koordinacionog odbor peradara/živinara BiH da su institucije vlasti u BiH iznašle način da ispune svoje obaveze iz sporazuma o izvozu pilećeg mesa, prerađevina od pilećeg mesa i jaja za industrijsku preradu postignutog sa EU Uredom za hranu i veterinarstvo (EU FVO) u prvoj polovini 2019.

Ključna obaveza se odnosi na redovno godišnje provođenje interlaboratorijskog testiranja za dvije značajne bolesti peradi kao što su Newcastle oboljenje i Aviarnu influencu i izvještavanje prema EU FVO, za koju je ministar Košarac rekao da je dogovoreno dobijanje rezultata testiranja do 31. marta koji je postavljen kao krajnji rok za primanje rezultata testiranja.

Također je ministar Košarac peradarima-živinarima obećao da će u najskorije vrijeme biti iznađeno i usvojeno sistemsko rješenje za obavljanje potrebnih analiza. Pored navedenoga MVTEO će raditi i na ostalim značajnim aktivnostima države i proizvođaca kao što je pitanje izvoza rasplodnih i konzumnih jaja i rješavanje animalnog otpada, saopćeno je Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH.

Predsjedavajući Koordinacijskog odbora peradara/živinara BiH Predrag Miličić izrazio je zadovoljstvo peradara/živinara obećanim rješenjem problema i istakao “da će Koordinacioni odbor peradara/živinara BiH sa svojim članicama-izvoznicima: Agreks, Madi, Argeta, Brovis, Ovako i Perutnina Ptuj sa velikim interesovanjem pratiti razvoj događaja na realizaciji obećanih aktivnosti za nesmetan izvoz peradarskih proizvoda u zemlje EU”.