Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Javna preduzeća u Bijeljini imaju više od 75 miliona KM duga

Javna preduzeća u Gradu Bijeljini zapošljavaju najmanje 590 radnika, raspolažu sa 21,2 miliona KM poslovnih prihoda godišnje i imaju 75,7 miliona KM duga – rezultati su istraživanja Centara civilnih inicijativa (CCI) kojim je obuhvaćeno poslovanje javnih preduzeća u nadležnosti Grada Bijeljina u periodu od 2010. do 2019. godine.

Istraživanje je predstavljeno danas u Bijeljini na konferenciji „Rezultati poslovanja i politički uticaj na rad javnih preduzeća u Gradu Bijeljini“ u organizaciji CCI.

Manjak transparentnosti, nedostatak kontrole i izostanak odgovornosti za rezultate poslovanja, kao i politizacija javnih preduzeća, bili su povod organizacije konferencije koja je okupila predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, javnih preduzeća, i druge. Na konferenciji se razgovaralo o rezultatima rada javnih preduzeća, razmatranju izvještaja o radu, imenovanjima rukovodećih kadrova i dostupnosti podataka o radu javnih preduzeća u Gradu Bijeljina.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović izrazio je spremnost da u narednom periodu aktivno pristupi aktuelnim problemima sa kojima se suočavaju javna preduzeća u nadležnosti Grada, a na konferenciji je govorio i o trenutnim aktivnostima koje se sprovode s ciljem unapređenja poslovanja i depolitizacije javnih preduzeća.

– Kada je riječ o prethodnom šestomjesečnom periodu, mi smo u Gradskoj upravi preduzeli inicijativu da se uvođenjem eksternih revizija i jedinice interne revizije uđe u trag poslovanju, narodnom novcu i da u skladu sa revizorskim izvještajem i analizom finansijskog poslovanja posegnemo i za krivičnim prijavama kada se ustanovi osnov sumnje da se nenamjenski trošio novac, da su se namještali tenderi i da imamo sistem sumnjivih javnih nabavki. Mi ćemo koristiti pravne lijekove i u narednom periodu i očekujemo rad drugih nadležnih institucija da takvo poslovanje i sankcionišu – izjavio je Petrović.

Rezultati istraživanja CCI-a su pokazali da snažan uticaj politike na zapošljavanje rukovodećih kadrova u javnim preduzećima, tj. direktora i nadzornih odbora rezultira time da javna preduzeća najčešće djeluju u interesu političke stranke, umjesto u interesu društva i građana i građanki.

CCI će u narednom periodu u saradnji sa zakonodavnim i izvršnim vlastima raditi na unapređenju zakonske regulative i praksi čime bi se povećala efikasnost javnih preduzeća i smanjio uticaj politike na javna preduzeća, a sve kako bi javna preduzeća u BiH pružala kvalitetne javne usluge građanima i doprinijela većem kvalitetu života građana, saopćeno je iz CCI-a.