Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Energoinvest: Od petka obustava isporuke gasa za Federaciju BiH

Energoinvest kao snabdjevač i uvoznik prirodnog gasa u FBiH saopćio je da će od petka, 7. maja u u 06.00 sati doći do obustave isporuke gasa u Federaciji BiH.

Navedena obustava isporuke gasa je neminovnost uzrokovana neplaćanjem fakture Energoinvesta za uvezeni i isporučeni gas za mjesec mart 2021. godine od strane BH Gasa d.o.o. Sarajevo. Iako su potrošači u Federaciji BiH ovaj gas uredno platili i izmirili svoje obaveze za mjesec mart 2021. godine putem lokalnih distributera ili direktno BH Gasu, BH Gas odbija da izvrši plaćanje računa Energoinvestu, čime bi bilo omogućeno izmirenje obaveza prema ruskom isporučiocu gasa Gazprom exportu kao i svih carinskih i poreskih obaveza, navodi u saopćenju Energoinvest.

Odbijanje plaćanja od strane BH Gasa i vraćanje faktura Energoinvestu traje već više mjeseci, bez ikakvog zakonskog osnova i opravdanja, kaže se u saopćenju.

U nastavku saopćenja se dodaje kako su navedena situacija i neplaćanje posljednje fakture za mart 2021. godine doveli do toga da je Energoinvest od ruskog isporučioca gasa dobio upozorenje o neminovnosti plaćanja ili dalje obustave isporuke gasa. Kako do plaćanja nije došlo uprkos višestrukim upozorenjima upućenim BH Gasu, kao i podizanjem sudske tužbe od strane Energoinvesta kod nadležnog Suda, to će se dalja isporuka gasa obustaviti 7.maja.

Navedena situacija je takođe uzrokovala Energoinvestu ozbiljne poslovne štete zbog neplaćanja i pripadajućih carinskih i poreskih obaveza za gas, a naravno dovela i do urušavanja ugleda Energoinvesta kod partnera sa kojim Energoinvest posluje više od 40 godina.

U saopćenju se nadalje kaže kako je navedeno neplaćanje svjestan čin BH Gasa kojim nastoji zadržati pozicije aspolutne kontrole i moći u poslovima sa gasom u FBiH, a koje mu saglasno postojećoj zakonskoj regulativi odavno ne pripadaju.

– Neplaćanjem gasa Energoinvestu kao snabdjevaču i uvozniku gasa nastoji se iznuditi zadržavanje „statusa quo“ i dovesti Vladu FBiH u situaciju da odstupi od vlastitih Zaključaka br. 599/21 od 08.04.2021, kojim je afirmisana obaveza primjene Uredbe a po kojoj je BH Gas samo operator transportnog sistema Federacije BiH.

Nažalost moramo konstatovati da je u nastaloj situaciji u kojoj je detaljno i dnevno upoznata, Vlada Federacije BiH pokazala potpunu nemoć u sprovođenju vlastitih zaključaka, iz razloga koji su Energoinvestu nepoznati i potpuno neobjašnjivi – saopćava Energoinvest, uz najavu da će u petak 07. maja u 11 sati održati konferenciju za štampu gdje će prezentovati relevantnu dokumentaciju i prepisku o navedenoj problematici koja se dešava od decembra 2020. godine i odluke o prelasku na daleko ekonomičniju rutu putem Turskog toka.