30. juna 1993. Bošnjaci Mostara izvršili epsku deblokadu grada

30. juna 1993. godine, u 3 sata ujutru, počela je najvažnija bitka u historiji Mostara. Nakon majske (9. maj 1993. g.) agresije HVO-a na Mostar i totalne blokade desetine hiljada ljudi ovog dijela grada, komandant Četvrtog korpusa Arif Pašalić naređuje Miralemu Jugi, Šerifu Špagi i Draganu Malkoču da pripreme plan deblokade Mostara, odnosno oslobađanja Sjevernog logora i bjelopoljske kotline.  Priprema plana deblokade Mostara i priprema jedinica vršeni su u strogoj tajnosti, tako da nije postojala rezervna varijanta – šta ako ne uspije? Agresori su već godinama planirali istrebljenje Bošnjaka iz cijele Hercegovine, a jedino je pobjeda mogla to spriječiti.
U toj bici života Midhad Hujdur Hujka je komandovao jedinicama koje su imale zadatak da oslobode gradsko jezgro – kasarnu Sjeverni logor i poligon kasarne prema Sutini. Brzo su jedinice kojim je komandovao Hujka oslobodile najveći dio Sjevernog logora. Ali, komanda jedinice HVO u logoru još se držala, iako se nalazila u okruženju. Da bi i zgrada komande HVO bila oslobođena, Hujka preskače ogradu i ulazi u logor kako bi na licu mjesta komandovao zauzimanjem Komande. Hujku je tada zauvijek zaustavila jedna granata, a njegovi suborci su ubrzo zauzeli kasarnu i oslobodili Bijelo Polje. Jer da tog 30. juna nismo uspjeli, možda bismo bili druga Srebrenica, pišu Bošnjaci Mostara.