Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Za izgradnju željezničke infrastrukture 5,3 miliona KM

Vlada Federacije BiH je danas na sjednici u Sarajevu  usvojila Program utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera javnim poduzećima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, namijenjenog za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu od 5.327.000 KM.

Za ugradnju optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici elektrovučne podstanice (EVP) Banlozi – Maglaj bit će utrošeno 2.486.000 KM, a za investiciona ulaganja u gornji sloj pruge na dionici stanica Sarajevo Putna – Podlugovi 2.841.000 KM.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaduženi su da, pojedinačno za svaki program, zaključe ugovor kojim će biti uređeni način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabave u slučaju da radove ne izvodi JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Željeznice FBiH će za odobrena sredstava povećati udio državnog u temeljnom kapitalu ovog društva i o tome informirati nadležno ministarstvo, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.