Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Ubuduće više jeftinijih avionskih letova iz Sarajeva

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na današnjoj 19. redovnoj sjednici, prihvatio je prijedlog zastupnika Nihada Čolpe za ukidanje taksi odlazećim putnicima s Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Čolpa ističe da će na osnovu toga ubuduće biti više jeftinih avionskih letova iz Sarajeva i da će profitirati najviše sektor turizma, odnosno da će Sarajevo postati grad u koji se može doći brzo i jeftino. Naime, prihvatanjem Čolpinog prijedloga kao jednog od zaključaka današnje tačke dnevnog reda o poslovanju sarajevskog aerodroma, Predstavnički dom je naložio Federalnoj vladi da u Odluci o putničkoj taksi – naknade za razvoj i unapređenje avionskog prometa, briše odredbu prema kojoj je svaki odlazeći putnik s tog aerodroma dužan platiti taksu.

Prema ovom zaključku, također, unapređenje aerodromskog saobraćaja u Tuzli, Mostaru i Bihaću treba planirati u budžetu FBiH, a ne “preko leđa privrede i stanovnika Sarajeva”, kako je kazao Čolpa, uz obrazloženje da se prikupljena taksa od aerodroma u Sarajevu, prema sadašnjoj odredbi, dijelila s navedenim aerodromima.

Ovim Čolpinim zaključkom, osim što je osiguran novac za tuzlanski, mostarski i bihaćki aerodrom, sarajevski aerodrom postaje pogodan za dogovore s avionskim kompanijama koje u ponudi imaju jeftine letove za putnike, ističe taj zastupnik.