Možemo uraditi zamišljeno

VIJESTI

Skupština KS usvojila 15 zaključaka za poboljšanje zdravstvenog sistema

Skupština Kantona Sarajevo danas je usvojila 15 zaključaka čijom bi se implementacijom poboljšao zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo, ali i spriječilo širenje zaraze koronavirusom.

Usvojene zaključke su predložili klubovi zastupnika Naše stranke, Naroda i pravde, SDP BiH, i NBL – Samostalni zastupnici, a jedan od zaključaka je i hitno imenuje ministra zdravstva KS, koji treba da koordinira svim aktivnostima.

Zaključcima se Vlada i Ministarstvo zdravstva KS obavezuju da osiguraju uslove za unapređenje primarne zdravstvene usluge – unapređenje postojećih call centara za komunikaciju sa pacijentima, angažovanje mobilnih timova za tretman i praćenje COVID pozitivnih pacijenata.

Traži se i efikasnije praćenje mjera samoizolacije, rješenje pitanja transporta COVID pozitivnih pacijenata na kontrolne preglede, ako se isti nalaze u kućnoj samoizolaciji.

Naglašeno je i jasno definiranje protokola postupaka od prvog javljanja pacijenta u Covid-ambulantu

Skupština KS zahtijeva od KCUS-a da, za potrebe Izolatorija, stavi na raspolaganje Infektivnu kliniku KCUS, te da se u iste svrhe angažuju i drugi raspoloživi i neiskorišteni bolnički kapaciteti u Kantonu, a koji raspolažu potrebnim i adekvatnim higijensko-epidemiloškim uvjetima.

Traži se i intenzivan rad na rješavanju pitanja blagovremenih rezervacija i nabavki vakcina za COVID, kao i dodatnih količina vakcina protiv sezonske gripe.

Skupština KS je prihvatila i zaključak zastupnice Vildane Bešlija o formiranju koordinacionog tijela koje će sačinjavati stručnjaci iz oblasti očuvanja mentalnog zdravlja građana KS.

Skupština KS danas nije usvojila Informaciju Ministarstva zdravstva, Kriznog štaba i Civilne zaštite o poduzetim mjerama i s prijedlogom mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa.