Sarajevski alko-sektor više dotakla Mira Furlan, nego presuda generalu Mahmuljinu

Bivši komandant Trećeg korpusa Armije Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin osuđen je na Sudu BiH na 10 godina zatvora prvostepenom presudom.

Sarajevski beskorisni umjetnici i znalci mnogih nebitnih znanja, nisu imali reakcija na presudu. U njihovom infantilnom svijetu, u kojem igru na daskama poimaju kao vrhunac čovjekovog bivstvovanja, nema mjesta za spoznaju bitnosti fizičke odbrane BiH, vjere, dostojanstva i elementarnih prava a u čemu je general Mahmuljin dao ogroman doprinos. Pokoj duši Miri Furlan, ali njena uloga je bila virtuelna, lišena bitnosti za čovjeka, pa i onog u BiH, osim ako neki misle da je značajnije imati pozorišni repertoar od očuvanja fizičke egzistencije na nekom prostoru. Ipak, emocije sarajevskog nekorisnog establišmenta, lete prema Furlan, a ne prema osudi nepravde pričinjene najčasnijim vojnicima RBiH.

U optužnici se navodilo da je u toku rata u Bosni i Hercegovini, oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske na području općine Zavidovići, optuženi Sakib Mahmuljin, u svojstvu komandanta 3. korpusa Armije RBiH, u čijem sastavu je djelovao i odred „El Mudžahidin, u toku 1995. godine, dok je trajala vojna operacija Armije R BiH na širem području Zavidovića i Vozuće, u okviru koje su pripadnici odreda „El Mudžahidin“ počinili ratne zločine nad ratnim zarobljenicima i civilima srpske nacionalnosti na tom području, nije ništa preduzeo kako bi spriječio navedeni zločin, iako je imao informacije da se pripadnici ovog odreda spremaju počiniti zločin, te da nakon počinjenog zločina nije preduzeo ništa kako bi kaznio počinioce zločina.

Optužnica je Sakiba Mahmuljina teretila da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva.