BRIGA ZA NAROD! Vlada FBiH preporučila smanjenje marži na hljeb, brašno i mlijeko

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila je informaciju o mjerama neposredne kontrole cijena iz nadležnosti kantona u Federaciji BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Vlada je preporučila nadležnim kantonalnim organima da, u roku od 15 dana, donesu odluke o visini maksimalnih marži u trgovini za sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna žitarica, te pasterizirano, homogenizirano i sterilno mlijeko.

Za ove proizvode preporučeno je određivanje maksimalne veleprodajne marže do osam posto na nabavnu cijenu i maksimalne maloprodajne marže do deset posto na nabavnu cijenu.

Nadležni kantonalni organi će u roku od 30 dana od stupanja zaključka obavijestiti Federalno ministarstvo trgovine o realizaciji ovih preporuka, a ono će o tome informisati Vladu FBiH.

Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”.

U samoj informaciji je istaknuto da su i dalje na snazi odluke o mjerama neposredne kontrole cijena kantonalnih vlada za proizvode iz njihove nadležnosti. Sagledavanjem važećih odluka kantonalnih vlada o mjerama neposredne kontrole cijena, utvrđeno je da su u pojedinim kantonima propisane visoke trgovačke marže.

Kao primjer je navedeno da u Zeničko-dobojskom kantonu maksimalna veleprodajna marža za hljeb iznosi 17 posto, a maksimalna maloprodajna 12 posto, u Srednjobosanskom kantonu maksimalna veleprodajna marža za ulje iznosi osam posto, a maloprodajna 20 posto.

U ostalim kantonima visina maksimalnih marži određena je uglavnom u rasponu od osam do deset posto, s tim da je 2015. godine u Bosanskopodrinjskom kantonu stavljena van snage odluka o mjerama neposredne kontrole, a nova do danas nije donesena, te da se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Odluka, iako je donesena, ne primjenjuje.

Federalna vlada je donijela Odluku o izuzimanju od isplate dobiti JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo na period od deset godina.

Vlada FBiH, u vršenju ovlaštenja Skupštine privrednog društva JP Međunarodnog aerodroma Sarajevo, neće donositi odluke o raspodjeli dobiti za isplatu dividende, odnosno učešća u dobiti, iz neraspoređene (akumulirane) dobiti iskazane u poslovnim knjigama na dan 31.12.2020. godine, niti iz dobiti ostvarene za period od deset godina nakon donošenja ove odluke.

Sredstva od dobiti bit će korištena za finansiranje investicija utvrđenih planovima poslovanja privrednog društva JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo.

Odluka je donesena nakon što je Međunarodni aerodrom Sarajevo zbog posljedica pandemije koronavirusa bio primoran da zaustavi značajan broj investicionih projekata neophodnih za obezbjeđenje nedostajućih aerodromskih infrastrukturnih kapaciteta, kao i za rekonstrukciju postojećih.

Današnja odluka bitna je za ispunjene važeće međunarodne i lokalne zakonske regulative i standarda u zračnoj plovidbi, a što će dugoročno omogućiti sigurne uslove za veći broj aviona, putnika, prtljaga, pošte i carga, te tako uvećati prihode od poslovanja.

Vlada FBiH je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta izgradnje dionice autoceste Medakovo – Poprikuše na Koridoru Vc u iznosu do 340 miliona eura, za JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Projekt se odnosi na izgradnju, najvećim dijelom na novoj trasi, oko 35 km duge dionice autoceste paneuropskog Koridora Vc koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku s Bosnom i Hercegovinom i Jadranskim morem. Ovaj projekt je dio većeg programa izgradnje Koridora 5 c (ukupne dužine 335 km) na teritoriju BiH čiji je cilj podizanje funkcionalnosti postojećeg cestovnog koridora sjever – jug na veću razinu, uz istovremenu izgradnju moderne infrastrukture i povećanu sigurnost i kapacitet ceste.

Rok otplate kredita je 25 godina, uz šestogodišnje grace razdoblje. Sredstva će Federacija BiH na kreditnoj osnovi prenijeti na JP Autoceste FBiH, koje je krajnji korisnik i dužnik po ovom kreditnom zaduženju.

U razdoblju provedbe ovog projekta, u Proračunu FBiH nije potrebno osigurati financijska sredstva za njegovo dodatno sufinanciranje. Danas je federalnoj ministrici financija dato ovlaštenje za potpisivanje supsidijarnog sporazuma i podugovora.

Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijama sedam federalnih ministarstava o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa COVID-19 na privredu i zdravstvo. Objedinjena informacija bit će upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, na čiji je zahtjev i pripremljena.

Zavod za javno zdravstvo FBiH je, navedeno je u informaciji Federalnog ministarstva zdravstva, sačinio pregled epidemiološke situacije COVID-19 u Federaciji BiH zaključno s 18. januara.

Do tog dana je ukupan broj testitranja iznosio 378.401, prisustvo virusa je potvrđeno u 76.229 slučajeva, a broj izliječenih 58.966, a umrlo je 2.380 pacijenata. Trenutno je evidentirano 14.883 aktivnih slučajeva COVID-19.

Vlada Federacije BiH se pribilježila za nabavu cjepiva putem COVAX mehanizma za cijepljenje 20 posto populacije (800.000 doza cjepiva), kao i nabavu pomoćnih sredstava i zaštitne opreme za zdravstvene djelatnike putem Zajedničke nabave Europske komisije. Za nabavu cjepiva putem COVAX mehanizma je iz Budžeta FBiH za 2020. godinu uplaćeno 13.689.538 KM, a što je u skladu sa instrukcijama Ministarstva civilnih poslova BiH. U Budžetu FBiH za 2021. godinu predviđena su sredstva za nabavu cjepiva u iznosu od 12 miliona KM, kao i dva miliona KM namijenjena za poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 iz nadležnosti Federacije BiH, a što može podrazumijevati i financiranje potrošnog materijala neophodnog za proces cijepljenja (šprice, igle i druga pomoćna sredstva za tranport i hladni lanac navedeni u planu).

Također, Federacija BiH se predbilježila za nabavu dodatnih 800.000 doza cjepiva putem Zajedničke nabave Europske komisije, te potrošnog materijala i zaštitne opreme. Planirano je da ova nabava bude finansirana iz sredstava IPA II pristupnog instrumenta Evropske unije, koji će uskoro biti aktiviran.

Zavod za javno zdravstvo FBiH će u okviru sredstava predviđenih za 2021. godinu finansirati troškove distribucije i skladištenja unutar Federacije BiH koji se mogu javiti u procesu provođenja imunizacije.

Pokrenute su aktivnosti za osiguranje hladnog lanca iz donatorskih i vanbudžetskih sredstava.

Na 251. sjednici Vlade Federacije BiH održane 14.1.2021. godine usvojena je informacija o Planu cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH, te prihvaćen Plan cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH.

U informaciji je dat i ostvrt i na novine u dijelu laboratorijske dijagnostike, odnosno tzv. real time PCR za detekciju SARS-CoV-2. Napomenuto je i da su izmijenjene tarife zdravstvenih usluga u FBiH čime je cijena testiranja na SARS-CoV-2 ponovno dodatno smanjena na 96 KM, a serološkog testiranja na 36 KM.

Pažnja u informaciji je posvećena autit laboratorijama javnih zdravstvenih ustanova s područja FBiH verificiranih za izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti s ciljem utvrđivanja dijagnoze na COVID-19.