Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

SARAJEVO! Deset miliona eura za energetsku efikasnost 40 škola, bolnica, vrtića…

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja, po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za Projekt energetske efikasnosti u javnim zgradama.

Radi se o sredstvima zajma u iznosu od 8.000.000 eura, sa rokom otplate od 13 godina, grace periodom od tri godine, kamatnom stopom u kojoj je sadržan šestomjesečni Euribor + jedan posto marže na godišnjem nivou, sa polugodišnjim rokom dospijeća i jednakim otplatama glavnice na dane 20. april i 20. oktobar, te jednokratnom provizijom od jedan posto na iznos glavnice zajma.

Iznos provizije na raspoloživa, a neisplaćena sredstva bit će 0,5 posto godišnje.

Kako je planirano, nakon donošenja ove odluke, Kanton Sarajevo će potpisati Supsidijarni ugovor o zajmu sa Federacijom Bosne i Hercegovine, kojim će zajam biti prenesen na Kanton.

Svrha ovog projekta je omogućavanje uvođenja mjera energetske efikasnosti u približno 40 javnih zgrada – škola, bolnica, vrtića i ostalih javnih zgrada od općeg interesa. Projektom će se uvesti čišće i efikasnije grijanje, bolja izolacija, bolje osvjetljenje i ukupno će se poboljšati stanje zgrada.

Prema preliminarnim procjenama, a koje su uzete iz Studije energijske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo, energijskom obnovom javnih objekata očekuje se ostvarenje ukupne godišnje uštede od oko 1.687.130 KM.

Realizacijom tog projekta, pored svih drugih pozitivnih efekata – sociološki, okolišni, privredni, edukativni i slično očekuje se smanjenje potrošnje energije do 50 posto po objektu, kao i otplata investicije iz ostvarenih ušteda u roku od oko deset godina.

Vlada je dala saglasnost za prihvatanje investicionog granta Evropske unije iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni Balkan u iznosu od 2.000.000 eura, po osnovu Ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a za projekt energetske efikasnosti u javnim zgradama.

U pitanju je projekt “Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo” na koji je Vlada KS u martu prošle godine dala saglasnost za njegovo pokretanje sredstvima u ukupnom iznosu od 10.000.000 eura (ekv.19.558.300 KM), od čega je tada planirano da se preko ino zaduženja obezbijedi iznos od 8.000.000 eura, a ostatak sredstava u iznosu do 2.000.000 eura putem grant sredstava.

Na taj ukupni iznos sredstava naknadno će biti prihvaćeno još 1.130.000 eura namijenjenih za pružanje tehničke podrške, čime će za realizaciji ovog projekta biti osigurano 11.130.000 eura, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.