Možemo uraditi zamišljeno

NAROD GOVORI

POGREŠNA KOVANICA! Potrebna nam je tjelesna udaljenost, a ne socijalna distanca

Koliko puta smo čuli tokom pandemije da je potrebno uspostaviti i držati “socijalnu distancu”. Da nije riječ o lokalnoj kovanici i grešci u prevodu, potvrđuju i verzije na drugim svjetskim jezicima. Social distancing, preporučuje čak i Svjetska zdravstvena organizacija.

O pogrešnom korištenju ove sintagme, govorio je profesor iz Sarajeva, Mustafa Spahić. Da je Spahić u pravu, pokazuje i suština nauke sociologije. Ukoliko bismo na nju prenijeli aktuelno poimanje socijalne distance, to bi značilo da sociologija izučava puki međuodnos ljudskih tijela u prostoru, a što, svakako, nije suština ove nauke.

Profesor Spahić je, vrijedi naglasiti, jedna od žrtava zloglasnog i politički montiranog sudskog “Sarajevskog procesa” u kojem su osuđeni muslimanski intelektualci na čelu sa Alijom Izetbegovićem.

– Tako se kao prevencija u borbi protiv ovog virusa neprestano naglašava totalna higijena, posebno pranje ruku, ali i, moram istaći, katastrofalno i suludo naglašavanje tzv. socijalne distance umjesto fizičko – biološke i tjelesne udaljenosti od dva metra. Naime socijalna i fizička distanca nisu jedno te isto. Socijalna integracija, moralno-etička, mentalna, idejna, kulturna, emotivna, društvena, ekonomska, privredna i sveljudska saradnja, solidarnost, empatija, briga, altruizam, pomaganje, društvo, društvenost i društveno kao sveukupnost veza, odnosa, relacija, komunikacija i saradnje nije bila nikada potrebnija među ljudima. Do ovog virusa nikada ljudi fizički, tjelesno i biološki, kao složena ćibrad u šibici, nisu bili jedni drugima bliži, a istovremeno na većoj socijalnoj, emotivnoj i sveljudskoj unutrašnjoj distanci jedni od drugih. Fizička, tjelesna i biološka distanca trenutno među nama je uslov opstanka svakog pojedinačno, ali su socijalna integracija, saradnja, solidarnost, koju omogućava savremena tehnologija i komunikacija uslov opstanka ljudske vrste, zaklučuje profesor Spahić.

DEBLOKADA.COM

 

Slična objava:

GOVOR ZA HISTORIJU! Spahić objasnio kako djeluju naši neprijatelji i kako im se oduprijeti