Možemo uraditi zamišljeno

NAROD GOVORI

PATKOVIĆ: Hajku podigli zaštitnici tekovina UZP-a i domaći izdajnici kojima sam smanjio naknade

N vijest o optužnici protiv njega i još jednog lica, reagovao je ratni heroj Šerif Patković. On je u svom demantu rezotkrio pozdainu hajke protiv njega. Patkovićevu reakciju prenosimo u cjelosti:

Metu na čelo su mi stavili zaštitnici tekovina UZP i domaći izdajnici. U neviđenoj medijsko-propagandnoj hajci koja se vodi protiv mene i moje porodice, još od 2018 godine ,ipak sam se odlučio oglasiti, ne zbog sebe – navikao sam na razna podmetanja i laži – već zbog šire javnosti, te posebno onih koji me poznaju, koji su bili moji saborci na prvim linijama odbrane države Bosne i Hercegovine i s nevjericom čitaju gnusne neistine.

U medijima su kazali da sam uzeo automobil za sebe boračkim sredstvima, a sad je barem jedna istina izašla na vidjelo, a to je da je vozilo kupljeno za Fondaciju i da je ono bilo i ostalo vlasništvo Fondacije.

Inače ta 2018. godina je za mene bila teška baš kao i 1993. Klevete, laži, pritisci, ucjene i sve to zbog želje da se stvari promjene nabolje. Ko i zašto je to činio tada i zašto optužnica baš sada neka svako sam zaključi.

Prije nego i bude donesena konačna odluka suda dužan sam iznijeti neke činjenice.

Prvo, prijavu protiv mene su podnijeli putem advokata kojeg su angažovali sredstvima Fondacije članovi UO Fondacije: Jasna Zlomislić – predsjednica obitelji poginulih HVO, Dragan Radić – predsjednik Hrvatskih invalida domovinskog rata (HVIDRA), Nikica Tomić – predsjednik razvojačenih branitelja HVO, Lazo Martinović – predsjednik Odličja HVO, Safet Sijerčić – predsjednik RVI Bosanko-podrinjskog kantona i Bahra Kituša, predsjednica Porodica šehida i poginulih boraca KS.

Drugo, motiv za prijavu je očigledan. “Sporno” vozilo je kupljeno sredstvima na osnovu Odluke o smanjenju naknade gore spomenutim kao članovima Upravnog odbora, koja je prije mog dolaska u Fondaciju iznosila 800 KM mjesečno i smanjena na iznos od 500 KM.

Na taj način je stvorena ušteda od 2400 KM mjesečno, a pored toga smanjena je plaća direktora i jednog uposlenika za iznos od 600 KM mjesečno, što iznosi 3000 KM mjesečno. Dalje, raskinut je ugovor sa advokatom koji je i podnio prijavu u iznosu od 585 KM mjesečno. Sve ukupno 3585 KM mjesečno za mandat od četri godine 48 x 3585 ukupno bi iznos uštede po tom osnovu 172.080 KM.

Na osnovu gore navedenih činjenica, vidljivo je da bi borci dobili više sredstava za svoje potrebe, a ne manje, ali bi dobili manje sredstava za sebe gore nabrojani od kojih neki poput Bahre Kituše i Jasne Zlomislić u tom Upravnom odboru vedre i oblače vise od 12 godina.

Ali, lakše je bilo mene izložit javnom linču putem stranačkih biltena i širiti strašne laži. Smijeniti me sa mjesta predsjednika i razriješiti dužnosti direktora, koji nije pristao na pritisak i ucjene i onda na prvoj narednoj sjednici vratiti iznos naknade članovima Upravnog odbora na iznos od 800 KM i angažirat istog advokata kojem Fondacija od boračkih novaca plaća iznos od 1200 KM mjesečno. Naravno, njihov mandat traje i danas, uz imenovanje Safeta Sijercica člana SBB za predsjednika Upravnog odbora.

Dakle, nečasni i “ugroženi” kojim su smanjene naknade i koji gledaju i vide samo svoj interes i tuže i sude.

Da zaključim. Bez obzira na sve, u državu koju sam branio i u vladavinu prava imam povjerenje i siguran sam da će i ovaj put istina i samo istina pobijediti. Zašitinici tekovina UZP-a i domaći pomagači će i ovaj put biti poraženi! Zbog postupka, poštovanja institucija i principa legalnosti ostat ću do kraja dostojanstven i dalje se neću upuštati ni u kakve komentare na neutemeljene i politikantske medijske senzacije, napisao je Patković.

Podsjećamo da je Općinski sud u Sarajevu 25.8.2022. potvrdio optužnicu Tužilaštva KS protiv Šerifa Patkovića, bivšeg predsjednika Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije i Sene Šehovića, bivšeg direktora Fondacije zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Optuženi se terete da su od juna 2016. do oktobra 2018. godine, bez saglasnosti Vlade FBiH kao osnivača Fondacije te bez znanja i neophodne Odluke Upravnog odbora, kupili automobil Volkswagen Tiguan i to novcem sa računa Fondacije koji je namjenjen za pomoć boračkoj populaciji u FBiH. Naime, optuženi Seno Šehović je s firmom Porsche Leasing Sarajevo zaključio Ugovor o finansijskom lizingu o kupovini automobila koji je plaćen sa bankovnih računa Fondacije u iznosu od 84.778,59 KM. Nakon zaključenja Ugovora, automobil je predao predsjedniku Upravnog odbora Šerifu Patkoviću koji ga je koristio bez da je sačinjavao putne naloge i bez bilo kakvih ograničenja. Tako su Šerif Patković i Seno Šehović pričinili imovinsku štetu Fondaciji za boračka pitanja u ukupnom iznosu od 65.991,44 KM, tačnije, razliku iznosa ukupno isplaćene cijene nabavke i vrijednosti automobila u vremenu kada je Upravni odbor Fondacije stekao efektivni posjed nad vozilom i sa utvrđenim troškovima korištenja automobila. Postupajući tužilac u optužnici je zatražio od suda da optuženi nadoknade štetu koju su pričinili Fondaciji. Za glavni pretres predloženo je sudu saslušanje sedam svjedoka, dva vještaka i izvođenje više od 150 materijalnih dokaza, navedeno je iz Općinskog suda Sarajevo.