Možemo uraditi zamišljeno

REGISTAR

Obilježena 29. godišnjica formiranja 5. korpusa Armije RBiH

Nakon prijema za ratne komandante 5. korpusa A RBiH kod Mustafe Ružnića, premijera USK-a, delegacije kantona, gradova i općina položile su cvijeće na šehidska mezarja, gradsko mezarje “Humci”, katoličko i partizansko groblje i mezarluk Irfana Ljubijankića, prvog ministra vanjskih poslova RBiH.

Istaknuta je potreba očuvanja sjećanja na sve one koji su svoje živote dali za odbranu Bosne i Hercegovine.

„I, danas, u postratno najteže vrijeme BiH, i danas šaljemo jasnu poruku da suverenitet ove države i sigurnost građana nisu upitni dok postoje sinovi i kćeri ove zemlje”, kazao je u obraćanju Ružnić.

Uloga 5. korpusa je značajna, jer je sačuvao integritet Bosne i Hercegovine u vrijeme dok je bio opkoljen sa tri različite vojne formacije.

„Značaj 5. korpusa je višestruk zbog očuvanja dijela BiH, a kao jedan najelitnijih, 5. korpus učestvuje u oslobađanju drugih gradova koje smo oslobodili ’95. i obezbijedili održavanje Daytona. Spomen na 5. korpus ne gajimo samo mi, nego i cijela BiH, jer je ’95. EU dao mogućnost opstanka BiH, održavanje Daytona, što je i danas garant opstanka BiH“, rekao je Amir Avdić, ratni komandant 510. oslobodilačke brigade 5. korpusa A RBiH.

Formiranje 5. korpusa je bilo od presudnog značaja da ne dođe do ostvarivanja planova agresora, a neki od tih planova su postojali još u Karađorđevu, istakao je Sead Jusić, ratni komandant 505. viteške bužimske brigade 5. korpusa A RBiH.

„Upravo u to vrijeme, kada je krenula agresija, u aprilu 1992. godine, narastanje jedinica Teritorijalne odbrane i Patriotske lige i svih drugih subjekata iz kojih je proizišao Peti korpus, 21.10.1992. godine, i patriotskih snaga na ovom području gdje je živjelo i danas živi 250.000 Bošnjaka, značilo je stvaranje jedne sile koja neće dozvoliti da nastane ‘srpska zemlja od Doboja do Karlovca’. U tom smislu, Peti korpus je bio ‘kost u grlu’ neprijatelja”, istakao je Jusić.

U kasarni OS BiH “Adil Bešić” prezentirana je projekcija i dosad izvršeni radovi na izgradnji zgrade Muzeja 5. korpusa, odnosno Drugog pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga BiH, koji bi trebao biti završen do 21. oktobra naredne godine, odnosno do 30. godišnjice formiranja 5. korpusa A RBiH.