Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Obaveze RiTE Gacko veće od tekućih sredstava, ugrožen rad

Obaveze Rudnika i termoelektrane (RiTE) Gacko na kraju 2018. godine bile su veće od tekućih sredstva tog preduzeća za 15,1 milion KM, upozorila je revizija.

Taj indikator ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja obaveza u toku redovnih operativnih aktivnosti.

– Sposobnost RiTE Gacko da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja zavisi od kontinuirane finansijske podrške matičnog preduzeća – Mješovitog holdinga Elektroprivreda RS – navedeno je u izvještaju revizorske kuće „Grant Thornton“, koji je obavljenjen na Banjalučkoj berzi.

Na kraju prošle godine gatačko preduzeće je imalo obaveze prema povezanim pravnim licima u iznosu od 16.664.835 KM.

Revizija je ukazala da to stanje ne uključuje obaveze prema „Elektroprivredi RS u iznosu 7.206.528 KM, koje su osporene od RiTE Gacko krajem 2017. godine.

-Eventualno priznavanje ovih obaveza, kao rezultat neuspjeha u njihovom osporavanju, mogao bi imati značajan i nepovoljan uticaj na finansisko stanje i rezultat poslovanja RiTE Gacko na kraju 2018.– upozorila je revizija.

To preduzeće je tužena strana u nekoliko sudskih sporova, a nihov procijenjeni potencijalni efekat je 24.212.526 KM, bez eventualnih zateznih kamata i troškova sudskih postupaka.

Najznačajniji je sudski spor sa „Boksitom“ iz Milića po osnovu duga za izvedene radove i naknadu štete u iznosu od 18.661.008 KM i sudski spor sa firmom Meteor d.o.o. Bileća po osnovu duga za isporučenu robu u iznosu od 1.459.817 KM.

Revizija podsjeća i da je Hrvatska elektroprivreda (HEP) iz Zagreba kod nadležnog ministarstva Republike srpske pokrenula proces usaglašavanja međusobnih odnosa s RiTE Gacko, a koje datiraju od prije 1992. godine.

Kao rezultat ratnog perioda u Bosni i Hercegovini, HEP nije imala nikakav uticaj na rad RiTE Gacko, u čijoj izgradnji je imala učešće od jedne trećine te se obratila Bosni i Hercegovini (Pravobranilaštvu BiH, Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH i Ministarstvu inostranih poslova BiH) sa zahtjevom za mirno poravnanje i obavještenjem o namjeri podnošenja zahtjeva za arbitražu.

Isto tako, u maju 2017. godine HEP je Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike srpske dostavio akt o mirnom rješavanju međusobnih odnosa.

Revizija napominje da do dana izdavanja ovih finansijskih izvještaja pregovori po navedenom osnovu nisu ni započeti, niti je pokrenut bilo kakav sudski spor.