Možemo uraditi zamišljeno

KNOCK OUT

Neosnovani napadi zbog formiranja Savjeta potpredsjednika RS Ramiza Salkića

Tri temeljne bošnjačke institucije – Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ odbacili su kao neosnovane napade, iskrivljavanje činjenica i klevetničke navode u vezi s predlaganjem članova Savjeta potpredsjednika bosanskohercegovačkog entiteta RS  Ramiza Salkića.

Naglašavaju da su članovi pristupili Savjetu čvrsto uvjereni da su dužni svoje znanje i iskustvo ponuditi kao podršku radu i angažmanu predstavnika bošnjačkog naroda u institucijama bh.entiteta RS.

– Uradili su to isključivo na volonterskoj osnovi, ne očekujući i ne zahtijevajući bilo kakvu naknadu za svoj budući rad, a u Banju Luku došli su na poziv Ramiza Salkića i o vlastitom trošku. Štaviše, članovi Savjeta osjećaju se počašćenima da imaju i ovu priliku i mogućnost da pridonesu opstojnosti bošnjačkog naroda na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine, bez obzira na to o kojem je administrativnom dijelu države riječ – naglasili su u zajeničkom saopćenju.

Smatraju krajnje zlonamjernim i klevetničkim insinuacije da u Savjet nisu uključeni bošnjački intelektualci iz bh. entiteta RS, a budući da su u Savjet, među ostalim, pristupili intelektualci s ličnim kartama adresiranim na Foču, Srebrenicu, Višegrad, Bratunac, Zvornik, Bijeljinu, Prijedor, Doboj, Kotor-Varoš i Banju Luku.

-No, bez obzira na lične karte članova Savjeta Salkića, ovakve vrste objeda krajnje su štetne za sam bošnjački narod. Oni koji ih izgovaraju ili ne razumiju ko su Bošnjaci i šta je suština državotvornosti Bosne i Hercegovine, ili to rade s nekom drugom namjerom i u službi neprijatelja države – istaklisu.

Članovi Savjeta iz tri temeljne bošnjačke institucije Bosnu i Hercegovinu vide kao cjelovitu i suverenu zemlju tri konstitutivna naroda i svih bosanskohercegovačkih građana, i to na svakom njenom pedlju.

Bošnjaci su, navode, cjelovito biće na cijelom teritoriju države Bosne i Hercegovine, ali i šire od toga. -Bošnjaci koji su genocidom, etničkim čišćenjem i drugim teškim ratnim zločinima protjerani s prostora manjeg entiteta države Bosne i Hercegovine nedjeljivi su dio našeg naroda. Bošnjak u Sarajevu ili onaj u Banjoj Luci, Londonu ili Prijedoru, New Yorku ili Srebrenici, Berlinu, Bratuncu ili Novom Pazaru, dio je jednog bića koje dijeli iste radosti i tuge, ljubavi i nade – naglasili su u saopćenju.

Ističu da neće dopustiti i pristati da se dijele na Bošnjake iz bosanskohercegovačkog entiteta RS i Bošnjake iz Federacije BiH, kao administrativnih jedinica države Bosne i Hercegovine.

– Bošnjaci su upravo ono što je i njihova država čiji su konstitutivni i Ustavom potvrđeni dio – dodali su.

Ukazuju da takva vrsta vještačkih podjela i optužbi, koje su ovih dana plasirane u javnost od pojedinaca i nekih medija na račun Savjeta Ramiza Salkića naglašena je i u srpskim medijima s navodima da „potpredsednik Republike Srpske nema nadležnost za formiranje savetodavnog tela“ te da je riječ „o privatnoj Salkićevoj družini“.

-Ovo možda na ponajbolji način dokazuje do koje mjere srpskoj nacionalističkoj politici smeta okupljanje Bošnjaka u Banjoj Luci, kao i održavanje promocije Rječnika bosanskog jezika autora akademika prof. dr. Dževada Jahića u istom ovom bosanskohercegovačkom gradu.

Očito da problem nastaje u onom trenutku kada se Bošnjaci okupljaju i otvoreno govore o problemima svojeg naroda. Bez obzira na to što misle zlonamjernici, Bošnjaci su se okupili u Banjoj Luci te poručujemo da će se nastaviti okupljati na prostoru čitave svoje domovine, pa tako i čitavog manjeg entiteta države Bosne i Hercegovine. I to će raditi trajno, a posebno do onog trenutka dok je i jedan pripadnik bošnjačkog naroda izvrgnut diskriminaciji i teroru vlasti u bosanskohercegovačkom entitetu RS – naveli su u saopćenju iz Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“.