NAPREDAK U GRADAČCU! MZ Mionica I dobija stadion, a sjeverni dio grada kanalizacionu mrežu

U zgradi gradske uprave Gradačac potpisana su dva ugovora o izvođenju radova u ukupnom iznosu od 870.500 KM. Ugovore su potpisali gradonačelnik Grada Gradačca i predstavnica firme Balegem d.o.o. Gradačac. Bit će izgrađena kanalizaciona mreža u sjevernom dijelu grada i stadion u mjesnoj zajednici Mionica I.

Prvi ugovor se odnosi na nastavak radova na izgradnji kanalizacione mreže (prikupljanje i odvodnja otpadnih voda) u sjevernom dijelu grada. Radi se o trećem dijelu kanalizacione mreže za koju je materijal osigurala Republika Češka a koja će obuhvatati naselja Sibovac, naselje između Sibovca i Škorića, dio Škorića i MZ Vida II. Ukupna vrijednost radova na ugradnji dopremljene opreme za ovu dionicu je oko 652. 000 KM a dužina ovog dijela kanalizacione mreže iznosit će oko 6,2 km

Drugi ugovor tiče se radova na izgradnji stadiona u MZ Mionica I a ukupna vrijednost radova je 218,500 KM.