Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

KCUS – Klinika za neurohirurgiju dobila najsavremeniji operativni mikroskop

Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo (KCUS) nabavljen je najsavremeniji operativni mikroskop ‘Kinevo 900’, eminentnog svjetskog proizvođača ZEISS, zahvaljujući tome je znatno povećana kvaliteta operativnog programa.

Šef Klinike za neurohirurgiju KCUS prof.dr. Haso Sefo ističe da je aparat od posebne važnosti za operacije tumora mozga, jer davanjem specijalnih kontrasta i korištenjem softvera taj mikroskop daje sliku tumora u tri dimenzije, s jasnim granicama.

– Kinevo mikroskop povećava preciznost pri cerebrovaskularnim operacijama jer daje mogućnost kontrole protoka krvi kroz magistralne krvne sudove mozga. U narednom periodu ćemo omogućiti video praćenje operacija, a zahvaljući dodatnim integriranim monitorima, tok operacije mogu pratiti prisutni u operacionoj sali što omogućava bolju saradnju hirurga i anesteziologa. Nabavkom najsavremenijeg mikroskopa Klinika za neurohirurgiju napravila je još jedan iskorak u smislu tehničke opremljenosti. Odmah nakon instalacije i verifikacije operativnog mikroskopa posljednje generacije Kinevo 900 od stručnog servisnog tima Karl Zeiss, na Klinici za neurohirurgiju su urađene dvije kompleksne cijelodnevne mikrohirurške operacije – ističe prof. dr. Sefo.

Operativne timove predvodili su doc. dr Ibrahim Omerhodžić i mr. sci. prim. dr Eldin Burazerović.

Prema riječima članova operativnih timova, takve operacije spadaju u red najzahtjevnijih medicinskih intervencija, uopšte. Novi mikroskop je bio od velike koristi. Operacija je snimana cijelim tokom, integriranom mikroskopskom kamerom. Urađene su resekcije tentorijalnog i pterionalnog meningeoma. Oba pacijenta su dobro, tumori su uklonjeni u cijelosti.

– Neurohirurgija kao mikrohirurška disciplina u potpunosti je ovisna od standardne i rutinske upotrebe operativnog mikroskopa, a korištenje novog mikroskopa iluminacija i vizuelizacija osjetljivih neuralnih i vaskularnih struktura mnogo bolje je prikazana. Upotrebom tog mikroskopa, što je odavno već standard svih velikih neurohirurških institucija u svijetu, povećava se efikasnost i olakšava rad neurohirurga. Zahvaljujući tehničkim performansama, te softverima koje posjeduje mikroskop Kinevo 900 olakšava se resekcije intrinsičkih tumora mozga i praćenje ekstenzije resekcije korištenjem specijalnih boja, pod nazivom natrijum fluorescin koja obojava tumorsko tkivo i pravi razliku od zdravog tkiva mozga – pojašnjavaju članovi operativnih tima Klinike za neurohirurgiju KCUS.

Mikroskop Kinevo 900 daje mogućnost provjere potentnosti krvnih sudova, te uz već postojeći sistem za neuronavigaciju omogućava sigurniju i kompletniju resekciju zahtjevnih intrakranijalnih tumora.

Generalna direktorica KCUS prof.dr. Sebija Izetbegović ističe da i usprkos problemima koje je donijela pandemija Covid-19, u KCUS se kontinuirano radi na tehničkom i kadrovskom usavršavanju.

– Nabavka opreme vrši se strateški, uvažavajući iskazane potrebe klinika, pri tome strogo vodeći računa o medicinskim standardima. Najsavremenija oprema koju smo nabavili u posljednjih pet godina, uz kvalitetnu edukaciju i stručno usavršavanje kadra, znatno su unaprijedili kvalitet zdravstvenih usluga bolesnicima, u svim oblastima našeg rada. Uvođenjem video praćenja najsloženijih operacija na Klinici za neurohirurgiju omogućit ćemo specijalizantima i studentima kvalitetniju edukaciju.

I usprkos činjenici da se već više od dvije godine borimo s pandemijom, zbog čega smo u potpunosti reorganizirali rad svih klinika i službi, istrajni smo da ne zaostajemo za tehnološkim i kadrovskim napretkom, u odnosu na velike bolničke centre. Raduje me informacija, koju sam dobila od kolega neurohirurga, o uspješno urađenim izrazito teškim operacijama kod dva pacijenta. Oba slučaja su bila zahtjevna, a zahvaljujući nabavci novog mikroskopa pacijentima su usluge pružene u KCUS, bez potrebe za izmještanje izvan BiH. Cilj svih naših aktivnosti jeste omogućiti što bolje uslove rada našim ljekarima, medicinskom i nemedicinskom osoblju, da bismo građanima pružili najkvalitetnije zdravstvene usluge. Predanim i odgovornim radom, uz stratešku nabavku medicinske opreme, osluškujući potrebe pacijenata i prateći zbivanja na svjetskom zdravstvenom planu, doprinosimo jačanju kompletnog zdravstvenog sistema u BiH – kazala je prof.dr. Izetbegović, saopćio je Klinički centar Univerziteta Sarajevo.