Možemo uraditi zamišljeno

SUŽIVOT

Godišnjica Masakra u centru Zenice, mnoštvom granata na civile

Masakr civila u Zenici desio se 19. aprila 1993. godine. Oko podneva granate su ispaljene na centar Zenice sa položaja HVO-a, pozicioniranim u Putičevu, 16 kilometara zapadno od grada. Tog dana ubijeno je 15 a ranjeno 50 građana Zenice u trenutku velike gužve. 14-godišnji Nehrudin Trako bio je najmlađa žrtva ovog masakra, najstarija žrtva Alija Hodžić imao je 65 godina.

U to doba dana odvijala se velika trgovačka aktivnost u samom centru grada, a u zoni koja je bila granatirana nalazilo se oko dvije do tri hiljade ljudi. Tačan broj granata ispaljenih na centar Zenice ostao je neutvrđen, iako se pominje brojka od devet granata ispaljenih iz haubice.

Za ovo je pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu bio optužen general HVO-a Tihomir Blaškić. Postoje dvije različite tvrdnje o izvoru paljbe: optužba u procesu Blaškiću je tvrdila da su to bili položaji HVO-a u Putičevu, dok je odbrana zastupala tezu da su granatiranje izvršile srpske snage na Vlašiću. Sudsko vijeće oslobodilo je generala Blaškića optužbi po tačkama optužnice kojima se tereti za ovo granatiranje.