Možemo uraditi zamišljeno

SUŽIVOT

ENTITETI JEDINSTVENI! Usaglašen stav o Trgovskoj gori

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je sa federalnom ministricom okoliša i turizma Editom Đapo o pitanju izgradnje odlagališta nuklearnog i radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska gora.

Košarac ponovio je da je ovo pitanje jedan od ključnih prioriteta Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te da će uložiti maksimalni trud kako bi se u dijalogu sa Hrvatskom došlo do rješenja koje će biti u interesu svih građana u BiH, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

On je istakao kako je neophodno da se svi nivoi vlasti u BiH uključe u ovu problematiku i zajedno planiraju naredne aktivnosti, te izrazio punu spremnost da Ministarstvo na čijem je čelu koordiniše politiku drugih nivoa vlasti u cilju sprječavanja izgradnje spornog odlagališta na samoj granici sa BiH. Rekao je da će afirmisati partnerski odnos sa nadležnim entitetskim ministarstvima, u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima.

Košarac je informisao ministricu Đapo da je ranije o pitanju izgradnje odlagališta za nuklearni otpad na lokalitetu Trgovska gora razgovarao sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenkom Golić.

Takođe, najavio je da će slične sastanke u narednom periodu održati sa predstavnicima Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost, predstavnicima ”Zelenog kluba”, koji okuplja poslanike na svim nivoima vlasti u BiH, te načelnicima opština u slivu rijeke Une.

Federalni ministar okoliša i turizma Edita Đapo rekla je da u BiH postoji jedinstven stav o tome da je izgradnja odlagališta za nuklearni otpad neprihvatljiva, te podržala dosadašnje i planirane aktivnosti ministra Košarca po tom pitanju.

Sagovornici su konstatovali da je, nakon niza sastanaka, potrebno sačiniti kompletnu informaciju, koja će biti predstavljena Vijeću ministara BiH.

Razgovarano je i o mogućnosti da u prijedlogu budžeta institucija BiH budu planirana sredstva za formiranje pravnog i ekspertskog tima koji bi zastupao interese BiH u eventualnoj međunarodnoj arbitraži sa Hrvatskom.

Na sastanku je bilo riječi i o drugim aktuelnim pitanjima. Između ostalog, ministar Đapo informisala je ministra Košarca o ekološkim dozvolama i ispunjenim standardima kada je u pitanju izgradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla.