Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Elektoroprivreda BiH nije donijela odluku o stečaju rudnika ‘Kreka’ i ‘Zenica’

Rukovodstvo Sindikata radnika rudnika Federacije BiH obmanulo je bh. javnost plasiranjem netačnih informacija o navodnoj odluci Elektroprivrede BiH o stečaju u rudnicima uglja „Kreka“ i „Zenica“, izazvalo zabrinutost i uznemirenost rudara, njihovih porodica i drugih građana.

Elektroprivreda BiH nije donijeta odluku o stečaju, niti za takvu odluku ima ovlaštenja zasnovana na zakonu, saopćila je Služba za komunikacije Elektroprivrede BiH.

U saopćenju se navodi da je Zakonom o stečaju FBiH decidno definisano da su za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka ovlašteni stečajni dužnik, prokuristi i svaki povjerilac koji ima pravni interes za provođenje stečajnog postupka.

Postupak se, kako je utvrđeno Zakonom, pokreće u roku 60 dana od dana stupanja platežne nesposobnosti.

Elektroprivreda BiH informisala je Vladu FBiH o izuzetno teškom stanju u Rudniku „Kreka“ uzrokovanom kontinuiranim padom proizvodnje, produktivnosti, prihoda i posljedično rastom dugovanja prema povjeriocima i gubitaka, ukazujući da je Rudnik „Kreka“ ispunio uslove za stečaj.

Također, ukazano je da uslove za stečaj ispunjava i Rudnik „Zenica“. Postupak stečaja mogu pokrenuti samo oni koji za takvo djelovanje imaju zakonska ovlaštenja.

Elektroprivreda BiH izvjesno vrijeme upozorava i na činjenicu da rukovodstvo Sindikata svojim aktivnostima, zahtjevima, organizacijom štrajkova i neposluha radnika u rudnicima, prijetnjama i ucjenama, izlazi iz zakonskih okvira.

Zbog takvog djelovanja, pokrenute su i vode se ozbiljne  istrage u nadležnom tužilaštvu. Identičan način postupanja sindikalno rukovodstvo primjenilo je i u posljednjim istupima, najavljujući opći bunt i nerad, čije će posljedice u slučaju provedbe, snositi svi građani Federacije BiH.

Elektroprivreda BiH je upozoravala da je zastoj u prestrukturiranju rudnika pokrenutog s ciljem obezbjeđenja opstojnosti kroz ekonomski održivo poslovanje, procesa na koji se  sporazumom  iz maja 2021.godine obavezalo rukovodstvo Sindikata, uzrokovan isključivo odustajanjem rukovodstva od ispunjavanja preuzetih obaveza  i konstantnim opstrukcijama.

Zloupotrebljavajući senzibilitet i empatiju javnosti prema populaciji rudara, sindikalni rukovodioci su se svojim aktivnostima zasnovanim na prijetnjama općim buntom, pritiscima i uslovljavanjima, zaštiti nerada i kriminala u rudnicima, jasno odredili da od suodgovornih za stanje u rudnicima postaju jedini odgovorni za njihovu propast.

Elektroprivreda BiH neće dozvoliti da zajedno sa svojim kupcima koje snabdijeva električnom energijom bude talac djelovanja rukovodstva Sindikata i dešavanja u Rudniku „Kreka“. Iznalaženje rješenja moguće je izričito odustajanjem od ucjena, prijetnji i pritisaka, vraćanjem dijaloga i odgovornim pristupom svih strana uključenih u prestrukturiranje rudnika, procesa koji nije pitanje volje ili izbora, već obaveza BiH u vezi s provedbom energetske tranzicije i ispunjavanja jasnih ciljeva i politika EU.

Elektroprivreda BiH upozoravajući na konsekvence opasne za Federaciju BiH i njene građane,  poziva rukovodstvo Sindikata, sve nadležne organe vlasti i uposlenike rudnika, na ozbiljan i odgovoran angažman u rješavanju problema rudnika „Kreka“ i „Zenica“, i time sprječavanje bunta i nereda.