Možemo uraditi zamišljeno

KNOCK OUT

Dodik dezavuiše javnost, za promjenu Ustava ne treba sporazum entiteta

Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) saopćilo je da član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik dezavuiše javnost izjavama da su za reformu Ustava BiH potrebni sporazum i ugovor dvaju entiteta prije izjašnjavanja Parlamentarne skupštine BiH.

– Stavovi koje je iznio ambasador SAD u BiH Eric Nelson o neophodnosti reformi Ustava Bosne i Hercegovine, u kontekstu procesa približavanja i uključivanja Bosne i Hercegovine u euroatlanske saveze (EU i NATO), potpuno su jasni i utemeljeni. Svima je jasno da će Bosna i Hercegovina temeljito morati mijenjati svoj ustav na putu pridruživanja u Evropsku uniju. Jasno je iskazana i politička volja svih političkih stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine o putu BiH u EU. Dodikov SNSD je također javno parafirao politički stav da BiH treba biti dijelom EU. Prema tome, ambasador Nelson samo je izrazio podršku tim procesima države koju predstavlja, a koje su bh. političari javno iskazali – kaže se u saopćenju VKBI-a.

Teško je razumjeti, navodi dalje ta asocijacija, današnji javno izneseni Dodikov stav da “…ako želite mijenjati Ustav, prije toga je potreban sporazum i ugovor između dva entiteta, pa tek onda da to ide u parlament… Nisu tačna tumačenja da je u tom smislu potrebna dvotrećinska većina u parlamentu…”.

Po mišljenju Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, ovakva izjava člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine je sramotna, besmislena i bespotrebna te je elementarna stvar da član Predsjedništva BiH treba i mora da zna odredbe Ustava Bosne i Hercegovine.

Članom X tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine jasno je preciziran i propisan način izmjene Ustava BIH: „Ovaj Ustav može biti mijenjan i dopunjavan odlukom Parlamentarne skupštine, koja uključuje dvotrećinsku većinu prisutnih i koji su glasali u Predstavničkom domu.“ Dakle, nikakva entiteska saglasnost o izmjenama Ustava BiH nije potrebna niti propisana Ustavom BiH.

– Dodik iz njemu jasnih razloga ili neznanja (što bi bilo poražavajuće za funkciju koju obavlja), poistovjećuje pitanja izmjena i/ili dopuna Ustava BIH i pitanja nadležnosti države i entiteta – napominj iz VKBI-a.

Ostaje nejasno zbog čega Dodik na ovako krupnim pitanjima, koja su posve jasna, dezavuiše bosanskohercegovačku javnost i bruka instituciju Predsjedništva Bosne i Hercegovine i samoga sebe, saopćeno je također.