Možemo uraditi zamišljeno

VIJESTI

Austrija će finansirati ‘čarter’ letove za readmisiju migranata

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić razgovarao je danas s ministrom unutrašnjih poslova Republike Austrije Karlom Nehammerom o unapređenju saradnje dvije zemlje u oblasti sigurnosti i upravljanja migracijama.

Cikotić i Nehammer su potpisali Memorandum o jačanju saradnje za efikasniju borbu protiv ilegalnih migracija, nakon čega je ministar sigurnosti BiH naglasio da je Austrija jedan od ključnih partnera naše zemlje u borbi protiv mnogih sigurnosnih izazova.

– BiH i Austrija sarađuju na mnogobrojnim sigurnosnim pitanjima, a borba protiv krijumčarenja migrantima i ilegalnih migracija u smislu kontrole granica te boravka i kretanja migranata nameće se kao jedno od ključnih pitanja sa kojim se susreću sve zemlje regiona. BiH i Austrija imaju posebnu ulogu na takozvanoj zapadnobalkanskoj ruti. Razgovarali smo i o ostvarivanju međunarodne sigurnosti, komentarisali smo potrebu međuinstitucionalne saradnje, te o rješavanju mnogih drugih sigurnosnih izazova kao što su organizovani kriminal, trgovina ljudima, prijetnje od terorizma, trgovine narkoticima, oružjem i slično – izjavio je Cikotić.

Zahvalio je Republici Austriji na pomoći koju je u proteklih nekoliko mjeseci pružila BiH u borbi protiv ilegalnih migracija, a odnosi se na finansijsku pomoć od 500.000 eura i smještajne kontejnere koji će biti smješteni u migrantski kamp “Lipa”.

Razgovarano je i o dobrovoljnoj i prisilnoj readmisiji migranata. Cikotić naglašava da je povratak migranata u zemlje porijekla jedan od najvažnijih mehanizama, te da je Austrija i po tom pitanju spremna podržati BiH na način da finansira “čarter” letove kojima bi se migranti vratili u svoje zemlje.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Austrije Nehammer je kazao da je BiH uložila velike napore da zaštiti svoje granice i onemogući prohod ilegalnih migranata dalje na zapad.

– Uz podršku BiH prošle godine smo uspjeli oformiti platformu Frontex s ciljem obuzdavanja migrantske krize. Toj strategiji će se pridružiti Sjeverna Makedonija i BiH. Potpisali smo danas memorandum koji se tiče i cyber kriminala, a koji će isto tako pojačati borbu protiv terorizma. Austija će podržati BiH u nastojanjima da postane punopravan član Frontexa – zaključio je Nehammer.